Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 690   projektov
0 nových

Nezamestnanosť

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
53 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
21483
Posledná úprava
24.03.2011
Zobrazené
2 987 x
Autor:
jana19
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Strata práce je v našich podmienkach traumatizujúcim zážitkom. Keď sa človek stane dlhodobo nezamestnaným, zmocnia sa ho pochybnosti o vlastných schopnostiach, neistota a strach z budúcnosti. Práca je totiž pre človeka dôležitou podmienkou jeho existencie, prináša mu nielen materiálny úžitok, ale dáva mu tiež pocit sebarealizácie a spoločenskej užitočnosti.

Motivácia k práci môže byť rôzna a môže mať individuálne špecifický význam:
- Peniaze: uspokojenie potrieb, ktoré sa dajú práve prostredníctvom peňazí zabezpečiť. Opakom je chudoba a obmedzenie možností.
- Aktivita: uspokojuje potrebu zmysluplnej aktivity. Opakom je nuda.
- Sebarealizácia: cieľom je úspech, získanie sociálnej pozície, potreba ukázať, že človek niečo vie. Opakom je pocit zbytočnosti, neúspechu.
- Sociálny kontakt: v zamestnaní človek môže nadväzovať nove kontakty, stretáva sa s ľudmi. Opakom je osamelosť a sociálna izolácia.
- Samostatnosť a nezávislosť: ekonomická sebestačnosť a nezávislosť na spoločnosti či na rodine je potvrdením dospelosti. Opakom je nesebastačnosť.

Kľúčové slová:

nezamestnanosť

pričiny nezamestnanosti

trh práce

strata práce

strata zamestnaniaObsah:
 • Definície nezamestnanosti 2
  Nezamestnaný človek 3
  Klasifikácia príčin nezamestnanosti 3
  Typy nezamestnanosti 4
  Dôsledky nezamestnanosti 5
  Dlhodobá nezamestnanosť 6
  Fázy reakcie na nezamestnanosť 7
  Možnosti pomoci nezamestnaným 7

Zdroje:
 • KRAUS, B. – HRONCOVÁ, J. – a kol.: Sociální patologie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007
 • VÝROST, J. – SLAMĚNÍK, I.: Aplikovaná sociální psychologie II., Praha: Grada, 2001
 • MAREŠ, P.: Nezaměstnanost jako sociální problém. Praha: SLON, 1999
 • BALOGOVÁ, B. – MATULAY, S.: Vybrané kapitoly zo sociálnej patológie, Prešov: PU, 2003