Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 625   projektov
6 nových

Násilie, moc a právny štát

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42063
Posledná úprava
07.05.2013
Zobrazené
964 x
Autor:
lenka.fedorova75
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Násilie, moc a právny štát v oblasti sociológie práva. Teoretické poznatky z oblasti sociológie a teórie práva o téme násilie, moc a právny štát.

I. Úvod
Cieľom našej práce je prezentovať poznatky o násilí a moci v právnom štáte, ako sa prejavujú, v akej forme, priblížiť túto problematiku a ozrejmiť definíciu právneho štátu.

II. Násilie, moc a právny štát
1. Právny štát

Je to „štát, kde štátna moc sama seba obmedzuje, vopred danými, všeobecne záväznými pravidlami platiacimi bez výnimky pre každého. Štátne orgány tohto štátu môžu konať len to, čo im dovoľuje zákon. Občania môžu robiť všetko, čo im zákon nezakazuje. Majú teda istotu, že moc nebude zasahovať do ustálených právnych vzťahov neočakávanými a nepredvídateľnými zásahmi.“ (Slovník spoločenských vied, 1997, s. 204).
Z toho môžeme vyvodiť, že základnou myšlienkou právneho štátu je diferencovanie vzťahu k právu zo strany štátu a jeho orgánov a zo strany občanov.
...

Kľúčové slová:

násilie

moc

právny štát

deľba moci

politická moc

násilie v sociológiiObsah:
 • I. Úvod
  II. Násilie, moc a právny štát
  1. Právny štát
  1.1. Princíp obmedzenej vlády
  1.2 Deľba moci
  2.1 Moc a násilie v spoločnosti
  2.2 Politická moc, štátna moc a právo
  2.3 Násilie v sociológii
  III. Záver
  Bibliografia

Zdroje:
 • Kolektív autorov: Slovník spoločenských vied. Media trade, spol.s.r.o., Bratislava, 1997
 • Ottová, E.: Teória práva, Šamorín, Heuréka, 2006
 • Prusák, J.: Teória práva, Bratislava, Vydavateľské oddelenie právnickej fakulty UK, 1997
 • Přibáň, J.: Sociologie práva, Praha, Sociologické nakladatelství, 1996
 • http://www.humanisti.sk