Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 587   projektov
0 nových

Geografická charakteristika obce Chminianska Nová Ves

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
9933
Posledná úprava
11.10.2018
Zobrazené
858 x
Autor:
lily123
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cieľom mojej práce je podrobnejšie spracovanie územia katastra obce Chminianska Nová Ves. V niektorých častiach chcem obce Chminianska Nová Ves a Chmiňany hodnotiť ako súdržný celok, preto budú často spomenuté údaje spoločné pre obe obce. Touto prácou chcem čitateľom priblížiť moju obec z hľadiska polohy, obyvateľstva, kultúry a histórie. Územie nebolo doteraz podrobnejšie spracované, preto budem rada, ak výsledkom mojej práce poskytnem informácie o obci aj pre iných ľudí.

Kľúčové slová:

geografická charakteristika

obec

región

obyvateľstvoObsah:
 • Úvod -2-
  Vymedzenie a geografická poloha regiónu -3-
  Analýza fyzicko-geografických pomerov -4-
  1 Geologická stavba -4-
  3. 2 Georeliéf -6-
  3. 3 Atmosféra -6-
  3. 4 Hydrosféra -7-
  3. 5 Pedosféra -8-
  3. 6 Biosféra -8-
  3. 6. 1 Flóra
  3. 6. 2 Fauna
  Historicko-geografický prehľad -11-
  Humánno-geografická analýza -12-
  5. 1 Analýza sídla -12-
  5. 2 Analýza obyvateľstva -13-
  5. 3 Poľnohospodárstvo -15-
  5. 4 Priemysel -16-
  5. 5 Doprava -16-
  5. 6 Služby -17-
  5. 7 Kultúrne podujatia -17-
  5. 8 Cestovný ruch -18-
  Ochrana prírodných pamiatok -18-
  Záver -18-
  Použitá literatúra -19-
  Prílohy -20-

Zdroje:
 • Chminianska Nová Ves - vydal Obecný úrad v CHNV, 1997
 • Gonda Lucián: Komplexná geografia mikroregiónov obcí Chmiňany a Chminianska Nová Ves, diplomová práca
 • Nižňanský, Branislav: Geografické exkurzie Prešov, Prešovský okres a Prešovský kraj, 1998
 • Kolektív pracovníkov: Vlastiveda Prešova
 • Kronika obce Chminianska Nová Ves
 • Gross, Pavel a kol.: Vysvetlivky ku geologickej mape Popradskej kotliny, Hornádskej kotliny, Levočských vrchov, Spišsko-Šarišského medzihoria, Bachurne a Šarišskej vrchoviny. 1999
 • Marschalko, R.: Podmorské náplavové kužele v paleogéne centrálnych Karpát a rozšírenie flyšu pod neogénom východného Slovenska. Zborník zo seminára Geologická stavba a nerastné suroviny hraničnej zóny Východných a Západných Karpát,1981
 • Zdroje o histórii obci získané od pani Márie Konečnej