Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 550   projektov
3 nových

Etika v manažmente - seminárna práca

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
97 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
7386
Posledná úprava
11.02.2018
Zobrazené
2 684 x
Autor:
bonsi
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Prax manažmentu musí rešpektovať ľudskú stránku existencie organizácie. Aby pracovníci jednali v súlade s cieľmi organizácie, je potrebné im zaistiť pozitívnu existenciu. Kvalita existencie človeka v organizácii nemôže mať byť podriadená požiadavke zaistenia efektívneho jednania, ale musí mať etické dimenzie. Ak je však organizácia neefektívna, je deformovaný aj život jeho príslušníkov a dochádza k psychologickému vnútornému rozchodu človeka s organizáciou a narušeniu ich integračných väzieb.
Pod etikou rozumieme sústavu noriem o mravnom správaní a od toho závisí kultúra a úspech vedúceho pracovníka a tým aj organizácie.
V práci sa zaoberám sociálnou zodpovednosťou, aspektmi sociálnej zodpovednosti, charakterizujem vnútorné a vonkajšie spoločenské prostredie. Posledná kapitola je venovaná samotnej etike v podnikaní a manažmente, je v nej obsiahnutý etický profil manažéra, etické štandardy a etické kódexy.

Kľúčové slová:

manažér

etika

zodpovednosť

morálka

podnikateľ

etický kódex

podnikateľská etikaObsah:
 • Úvod
  1 Sociálna zodpovednosť 4
  Aspekty sociálnej zodpovednosti 4
  1.1.1. Sociálna zodpovednosť ako sociálna povinnosť 4
  1.1.2. Sociálna zodpovednosť ako sociálny ohlas 5
  1.1.3. Sociálna zodpovednosť ako sociálna citlivosť 5
  Vnútorné spoločenské prostredie 6
  Vonkajšie spoločenské prostredie 6
  2 Analýza účastníkov - Teória Stakeholderov 8
  3 Etika v podnikaní a manažmente 10
  Pojem etika a morálka 10
  Podnikateľská etika 11
  Manažérska etika 11
  Etický profil manažéra 12
  Manažér a etika 13
  Eticko-ekonomické dilemy v práci manažéra 13
  3.4 Etické štandardy 14
  3.4.1 Etické programy organizácie 15
  3.4.2 Etické kódexy 16
  Zoznam použitej literatúry

Zdroje:
 • MAJTÁN, M. a kol.: Manažment. 1. vydanie. Bratislava: SPRINT, 2005. ISBN 80-89085-17-2
 • MALEJČÍK, A.: Základy manažmentu. 1. vydanie. Nitra: SPU, 2006. ISBN 80-8069-644-6
 • REMIŠOVÁ, A.: Podnikateľská etika v praxi - Cesta k úspechu. 1. vydanie. Bratislava: EPOS, 1999. ISBN 80-8057-106-6