Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 677   projektov
1 nových

Duchovná pieseň

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
32001
Posledná úprava
05.05.2010
Zobrazené
1 155 x
Autor:
uhrinec
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Začiatky duchovnej piesne
Pod pojmom duchovná pieseň rozumieme veľmi široký komplex vokálnych prejavov náboženského obsahu, prednášaných veriacimi – teda nie cvičeným zborom – v ich vlastnej národnej reči, jednak pri vlastných bohoslužobných úkonoch, ale i pri rozličných pobožnostiach, modlitbách, procesiách a pod. Zahŕňame sem veľmi rôznorodé formy a typy spevov spievaných kolektívom laikov pri oficiálnych i neoficiálnych liturgických príležitostiach v chráme i mimo chrámu. Zachytiť a preskúmať rané obdobie dejín duchovnej piesne, ktorá u západoeurópskych a stredoeurópskych Slovanov, podobne ako u Nemcov a Maďarov, zohrala neskôr v utváraní národného povedomia a jazykovej spolupatričnosti pozitívnu úlohu, je veľmi ťažké, hoci niet pochýb, že jej korene siahajú hlboko do stredoveku.

Kľúčové slová:

duchovná pieseň

latinský cirkevný spev

notované kódexy a bohoslužobné knihy

stredoveký chorálZdroje:
  • Tvrdoň, J.: Dejiny hudby. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1973.
  • Rybarič, R.: Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku I. Bratislava: Opus, 1984.