Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 630   projektov
4 nových

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
28 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39431
Posledná úprava
01.02.2012
Zobrazené
957 x
Autor:
megi11
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
3. Marketingová koncepcia a jej uplatnenie vo vybranej službe
3.1. Charakterizovanie potreby, želania, dopytu
Každý človek pociťuje množstvo potrieb, ktoré definujeme ako stav nedostatku alebo pocit neuspokojenia, preto je potrebné poskytnúť starostlivosť tým, ktorí ju naozaj potrebujú.
Sú to dospelí poberatelia starobného dôchodku, dospelí zdravotne postihnutí občania s duševnými poruchami, ale aj zmyslovými a telesnými poruchami.
Túto potrebu by som v Maslowovej pyramíde zaradila do potreby bezpečia aj spoločenských potrieb, pretože to závisí od zákazníka, ktorú z týchto potrieb uspokojuje.

Želania odzrkadľujú predstavy o existujúcich produktoch a službách a sú podmienené vonkajším prostredím.

Ľudia majú často neobmedzené želania, ale limitované zdroje, preto si musia vyberať také produkty, ktoré im za ich peniaze poskytnú najväčšie uspokojenie. Želania nakúpiť určité tovary, ktoré sú podložené kúpnou silou, sa stávajú dopytom.
...

Kľúčové slová:

marketingový mix

SWOT analýza

marketingový prieskumObsah:
 • 1. Obsah
  2. Úvod
  3. Marketingová koncepcia a jej uplatnenie vo vybranej službe
  3.1. Charakterizovanie potreby, želania, dopytu
  3.2. Charakterizovanie produktu
  3.3. Charakterizovanie výmeny, transakcie a trhu
  4. Vymedzenie poslania, cieľov poskytovanej služby
  5. Vypracovanie SWOT analýzy makro a mikro prostredia poskytovateľa vybranej služby
  6. Definícia cieľovej skupiny užívateľov zvolenej služby
  7. Realizovanie marketingového prieskumu
  8. Vyhodnotenie marketingového prieskumu
  9. Marketingový mix
  9.1. Produkt
  9.2. Cena
  9.3. Miesto
  9.4. Marketingová propagácia
  10. Ciele marketingového mixu
  11. Návrh na zmenu marketingového mixu
  12. Záver