Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 625   projektov
6 nových

Didaktika technických predmetov - Národné hospodárstvo

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37095
Posledná úprava
24.03.2011
Zobrazené
1 558 x
Autor:
fazula
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1 Obsahová príprava
Tematický celok: Národné hospodárstvo

Téma: Národné hospodárstvo – štruktúra a riadenie národného hospodárstva

Výchovný cieľ: je poskytnúť žiakom základné poznatky z makroekonomiky, podnikovej ekonomiky ako aj odborné ekonomické vedomosti z oblasti terciárnej sféry národného hospodárstva.

Vzdelávací cieľ: je vytvorenie základného ekonomického vzdelania pre rozvoj intelektuálnej schopnosti žiakov

Motivácia žiakov: Priebežná motivácia - Zabezpečiť tok, aby bolo celé vyučovanie prestúpené motivačnými prvkami, aby sa motivačné metódy vyskytovali v priebehu celého vyučovania, v každej jeho fáze...

Kľúčové slová:

výchovný cieľ

vzdelávací cieľ

motivácia

žiak

žiaci

národné hospodárstvo

makroekonomikaObsah:
 • 1 Obsahová príprava
  2 Vyučovacie metódy
  2.1 Slovné metódy
  2.2 Názorné metódy
  3 Učebná osnova
  4 Podrobná príprava
  1) vysvetlenie základných pojmov
  2) vysvetlenie štruktúry národného hospodárstva
  3) základné makroekonomické ukazovatele a ich meranie
  4) video
  5 Procesuálna príprava
  5.1 Štruktúra vyučovacej jednotky
  5.2 Časový harmonogram

Zdroje:
 • PETLÁK, E.: Všeobecná didaktika. Bratislava : Iris, 1997. ISBN 80-87778-49-2.
 • TUREK, I.: Zvyšovanie efektívnosti vyučovania. 2. Doplnené vydanie. Bratislava : Edukácia, 1998. ISBN 80-88796-89-X.
 • TUREK, I.: Didaktika. Bratislava : Iura Edition, spol. s r.o., 2008. ISBN 978-80-8078-198-9.
 • Jakubeková M., Kúrňavová S., HartmannováE. : Ekonomika pre študijné odbory výrobného a nevýrobného zamerania, SPN, Bratislava 2007