Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
12 nových

Archeologický vývoj osídlenia územia mesta a okolia Prešova

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38315
Posledná úprava
09.11.2011
Zobrazené
1 530 x
Autor:
veronika1405
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Územie mesta Prešov, leží v kotline strednej Torysy na sútoku dvoch riek (Torysy a Sekčova) vo východnej časti Slovenska. Z východu ho obklopujú Slanské vrchy, zo západu zas Šarišská vrchovina. Ide o územie, ktoré je bohaté na nerastné suroviny, horniny a prírodné bohatstvo. Práve tieto faktory viedli v tejto oblasti k trvalému osídľovaniu, ktoré je známe už v paleolite – staršej dobe kamennej.

V priebehu pravekých dejín sa na území a v okolí dnešného Prešova vystriedalo množstvo pravekých kultúr a osád, po ktorých sa nám zachovali početné archeologické pramene. Objavovanie týchto archeologických prameňov viedlo v daných lokalitách k významným archeologickým výskumom, ktoré nám ponúkajú nové poznatky a nový pohľad na pradávne kultúry a národy sídliace na území dnešného mesta.

Cieľom tejto seminárnej práce je podať stručný prierez vývojom osídlenia a rôznymi archeologickými nálezmi nájdenými na území mesta Prešov a jeho blízkeho okolia, počnúc pravekom a končiac dobou rímskou.

Táto práca nás môže obohatiť o nové užitočné informácie, prospešné pre naše štúdium a takisto môže prehĺbiť naše už nadobudnuté vedomostí z histórie nášho mesta.

Kľúčové slová:

pravek

včasná doba dejinná

Prešov

archeológiaObsah:
 • ÚVOD 2
  1. PALEOLIT 3
  1.1 Stredný paleolit 3
  1.2 Mladší paleolit 4
  2. MEZOLIT 4
  3. NEOLIT 4
  4. ENEOLIT 6
  5. DOBA BRONZOVÁ 6
  6. DOBA ŽELEZNÁ 8
  7. DOBA RÍMSKA 9
  ZÁVER 10
  BIBLIOGRAFIA 11
  OBRAZOVÝ MATERIÁL 12

Zdroje:
 • ŠVORC, Peter: Sprievodca po historickom Prešove. Prešov, 2006 SEDLÁK, Imrich a kolektív autorov: Dejiny Prešova 1. Košice, 1965
 • VIZDAL, Marián: Sprievodca pravekom východného Slovenska. Prešov, 2006 ČAPLOVIĆ, D. – GAŚAJ, D. – OLEXA, L.: Archeologické prieskumy na východnom Slovensku. In: AVANS 1977. Nitra, 1978
 • BÁNESZ, Ladislav – VIZDAL, Marián: Z prieskumov extravilánu Veľkého Šariša. In: AVANS 1993. Nitra, 1995
 • BÁNESZ, Ladislav – VIZDAL, Marián: Poznámky k interpretácii listovitých hrotov z Veľkého Šariša. In: AVANS 1993. Nitra, 1995
 • KARABINOŠ, Anton – VIZDAL, Marián: Nové nálezy z Veľkého Šariša. In: AVANS 2005. Nitra 2007
 • HAJNALOVÁ, Eva: AVANS 1975, Nitra 1976,