Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
3 nových

Verbálna a neverbálna komunikácia

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
31 x
Veľkosť
1,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
23239
Posledná úprava
02.05.2009
Zobrazené
4 221 x
Autor:
st3wk0
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Komunikácia medzi ľuďmi existuje odjakživa, ale pozornosti sa tomuto pojmu začalo dostávať oveľa neskôr. Veď čo už môže byť ľahšie ako – rozprávať? A predsa nie je nič ťažšie.
Komunikáciou sa v súčasnosti zaoberá mnoho odborníkov, vznikli vedné odbory skúmajúce túto oblasť ľudského bytia, knižné pulty zaplavilo veľa rôznych publikácií rozoberajúcich po častiach tento pojem. Profesijné agentúry a vzdelávacie inštitúcie ponúkajú kurzy a tréningy na komunikačné zručnosti, či efektívnu komunikáciu pre všetkých, ktorí sa každodenne stretávajú s ľuďmi a od ich schopností komunikovať závisí ich úspešná kariéra. Manažéri, podnikatelia, ale aj učitelia, psychológovia, poradcovia a ďalší už takéto vzdelávanie považujú za nevyhnutnosť
Poďme si teda ozrejmiť čo to vlastne komunikácia znamená.

Kľúčové slová:

komunikácia

verbálna komunikácia

neverbálna komunikácia

dorozumievanie

schéma komunikácie

Komunikačné techniky

Asertivita

mimika

proxemika

haptika

posturológia

kinezika

gestika

reč oč...Zdroje:
  • 1. K. Hincová, A. Húsková, Slovenský jazyk pre 1. – 4. ročník stredných škôl, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, 2007
  • 2. http://www.infovek.sk/predmety/etika/namety/komunikacia/komunikacia.php#podoby
  • 3. D. Lewis, Tajná řeč těla, Victoria Publishing, Praha, 1995
  • 4. V. Černý, Prodejní techniky, Computer press, Brno, 2003
  • 5. A. Pease, Řeč těla, Portál, Praha, 2001