Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 006   projektov
0 nových

Starnutie- semestrálna práca

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4309
Posledná úprava
13.08.2017
Zobrazené
2 291 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Téma venovaná starým ľuďom je v súčasnosti čoraz viac prezentovaná a publikovaná. Starý človek sa dostáva opäť do pozornosti sociológov, filozofov, lekárov, teológov. Každý sa snaží veľmi detailne popísať starého človeka a vôbec starnutie ako súčasť kvalitatívnej premeny v našom živote. Podľa výskumov v oblasti sociológie, populácia v Európe a vo svete všeobecne zažíva rozpaky v prístupe ku starým ľuďom. Na jednej strane sú prijímaní ako nositelia múdrosti, skúseností, na druhej strane sú odsúvaní na okraj spoločnosti ako nepotrební, zbytoční. Táto práca chce priblížiť starého človeka ako takého, s ktorým je veľmi vhodné kontaktovať sa. V prvej kapitole sa viac-menej filozoficky ospevuje človek ako ten, ktorý je darom od Boha, obrazom Božím. Prvá kapitola je tiež venovaná vede o starom človeku - a to geragogike, ktorá je prijímaná ako súčasť andragogiky - vedy o dospelých. Druhá kapitola sa podrobne zaoberá procesom starnutia, a vôbec otázkou aké je to byť starým človekom. Z pedagogických princípov kontaktu so starými ľuďmi som zvolil dva princípy: komunikácie a edukácie. Celá tretia kapitola preberá formy komunikácie so starými ľuďmi, no najviac pozornosti sa ušlo neverbálnej komunikácii, pretože gestá a postoje naznačia viac ako samotné, dobre volené, slová. Edukácia seniorov a celoživotné vzdelávanie- to je štvrtá kapitola, ktorá nezabúda na smäd po poznaní a necháva načrieť do bohatej rozmanitosti možností celoživotného vzdelávania aj pre starého človeka. V tejto práci nájdete to, čím žije starý človek a ako sa môžeme k nemu jednoducho priblížiť. Staroba je prirodzenou súčasťou nášho života a naplnením cesty k ľudskej zrelosti. Preto osmeľme sa byť múdrymi v tom biblickom chápaní slova.

Kľúčové slová:

starnutie

staroba

komunikácia

senior

dotyk

komunikačné zónyObsah:
 • Úvod
  1. Kapitola
  Človek ako tajomstvo
  Starý človek a jeho tajomstvo
  Múdrosť staroby
  Staroba a spoločnosť
  Geragogika, súčasť andragogiky
  2.Kapitola
  Starnutie
  Dá sa rozumne starnúť?
  Znaky starnutia
  Osobnosť starého človeka
  Vychodiskové body - potreby
  Uspokojovanie potrieb a autonómia
  3.Kapitola
  Komunikácia
  Podmienky pre komunikáciu
  Spôsoby komunikácie
  Druhy neverbálnej komunikácie
  Komunikačné zóny
  Dotyk
  Komunikácia a zdravotný stav starých ľudí
  Špecifické komunikačné problémy
  4.Kapitola
  Edukácia seniorov
  Pojem senior
  Sénium a jeho vekové členenie
  Geragogika v systéme vied
  Čo má splniť edukácia seniorov?
  Seniori ako účastníci edukácie
  Ako môže prebiehať edukácia seniorov?
  Pane, nauč ma starnúť
  Záver
  Zoznam použitej literatúry:
  Poznámky

Zdroje:
 • Buda, B.: Čo vieme o empatii?1.vyd.Bratislava, Pravda.1988.
 • Čornaničová, R.: Edukácia seniorov.1.vyd.Bratislava, Univerzita Komenského.1998.
 • Dessaintová, M.-P.: Nezačínejte stárnout.1.vyd.Praha, Portál.1999.
 • Erikson, E.H.: Životní cyklus rozšířený a dokončený.1.vyd.Praha, Lidové noviny.1999.
 • Fabian, A.: Utrpenie má aj iný rozmer.1.vyd.Prešov, Michal Vaško.1999.
 • Gasparino, A.: Spiritualita dialógu.1.vyd.Bratislava, Don Bosco.2000.
 • Giussani, L.: Náboženský smysl.1.vyd.Praha, Nové město.2001.
 • Ján Pavol II.: Jeseň života.1.vyd.Bratislava, Don Bosco.1999.
 • Kopřiva, K.: Lidský vztah jako součást profese.2.vyd.Praha, Portál.1997.
 • Langmeier, J. , Krejčířová, D.: Vývojová psychologie.Praha, Grada.1998.
 • Lokšová, I. , Portík, M.: Pedagogická komunikácia.1.vyd.Košice, Rektorát univerzity P.J.Šafárika.1993.
 • Muráňová, M.: Malá učebnica starnutia /aj pre madých/.1.vyd.Bratislava, Lúč.2001.
 • Obohacovanie života starších ľudí edukatívnymi aktivitami.1.vyd.Bratislava, Národné osvetové centrum.1994.
 • Pedagogická revue, 48, 1996, č.3-4.
 • Pichaud, C. , Thereauová, I.: Soužití se staršími lidmi.1.vyd.Praha, Portál.1998.
 • Powell, J.: Kto prvý hodí kameňom?1.vyd.Trnava, Dobrá kniha.1997.
 • Prucha, J.: Přehled pedagogiky.Praha, Portál.2000.
 • Rappardová, D.: Radostná staroba.1.vyd.Bratislava, Creativpress.1991.
 • Rheinwaldová, E.: Novodobá péče o seniory.1.vyd.Praha, Grada.1999.
 • Rodinné spoločenstvo, 10, 2001.