Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
4 nových

Stanovenie technologického postupu zvárania WPS

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
76 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40279
Posledná úprava
22.05.2012
Zobrazené
3 585 x
Autor:
jozef.porubcan
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Zadanie: Podľa uvedeného detailu z oceľovej tlakovej nádoby vypracujte stanovený postup zvárania – WPS, v zmysle STN EN ISO 15 607.

Úvod
Postup zvárania
- Je stanovený postup prác, ktorý treba dodržať pri zhotovení zvaru vrátane charakteristiky materiálov, prípravy, predhrevu ( ak je potrebný), spôsobu a riadenia zvárania a tepelného spracovania po zvarení ( ak sa vyžaduje), ako aj príslušného zariadenia, ktoré sa má použiť

Predbežne stanovený postupu zvárania „pWPS“
- dokument, ktorý obsahuje požadované veličiny postupu zvárania, ktoré sa musia schváliť jednou z existujúcich metód podľa tejto normy. Pri jeho tvorbe sa vychádza z výrobku, ktorý výrobca bude vyrábať. Predbežne stanovený postup zvárania spracuje výrobca (napr. jeho zváračský technológ) na základe požiadaviek na postup zvárania a s využitím predchádzajúcich skúsenosti a v zmysle normy ISO 15607.

Protokol o schválení postupu zvárania WPQR
-- dokument prinášajúci prehľad výsledkov hodnotenia každej skúšobnej vzorky vrátane opakovaných skúšok. Musia byť v ňom uvedené príslušné položky pWPS v súlade s ISO 15609. WPQR podrobne opisujúci výsledky skúšok postupu zvárania sa schváli, ak sa nevyskytnú žiadne nevyhovujúce výsledky skúšok. Musí byť podpísaný a datovaný skúšajúcim alebo skúšobnou organizáciou.
...

Kľúčové slová:

WPS

zváranie

technológia zváraniaObsah:
 • 1. Predbežne stanovte postupu zvárania – pWPS:
  a) nakreslite a stanovte rozmery detailu zváraného prvku
  b) navrhnite základný (zváraný) materiál z Lexikónu technických materiálov
  c) vypočítajte uhlíkový ekvivalent ( Ce ) a teplotu predhrevu
  d) navrhnite zvárací proces – technológiu podľa STN EN 24063
  e) navrhnite zvárací (prídavný) materiál (katalógy, normy)
  f) navrhnite kvalifikáciu zvárača podľa STN EN 287 - 1
  g) navrhnite polohu zvárania podľa STN EN 6947
  h) stanovte tepelné spracovanie zvarku
  i) navrhnite prípravu skúšobných vzoriek pred zváraním
  j) navrhnite tvar skúšobných vzoriek podľa STN EN 29692
  k) navrhnite rozmery skúšobných vzoriek podľa STN EN 287 – 1
  l) stanovte parametre a postupné kroky zvárania
  m) navrhnite kontrolu a skúšky zvarového spoja

  2. Schválenie postupu zvárania – WPQR

  3. Vypracujte stanovený postup zvárania – WPS