Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
12 nových

Smerovanie v Closovej sieti - prepojovacie siete

«»
Prípona
.zip
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
265
Posledná úprava
24.03.2017
Zobrazené
1 590 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
- Vypracujte a odlaďte simulačný program pre trojstupňovú Closovu prepojovaciu sieť s rozmerom NxN, s počtom prepínačov v strednom stupni m=r, kde r je počet prepínačov v prvom stupni. N=2n, 3 - Pomocou smerovacieho algoritmu pre danú sieť realizujte ľubovolnú permutáciu i vygenerovanú generátorom pseudonáhodných čísel.
- Pre každú permutáciu i vytlačte riadiace vektory jednotlivých stupňov Closovej siete.
- Z výsledkov simulačného procesu určite percentuálne zastúpenie nekonfliktných požiadaviek.

Kľúčové slová:

Closova sieť

smerovanie

permutácia

simulačný proces

programovacia sieť

zbernica

Batcherova sieť

kaskádne sieteObsah:
 • Teoretický úvod
  Prepojovacia funkcia, pojem permutácie, nastavenie siete
  Algoritmus smerovania pre preusporiadateľné closove siete
  Konfliktnosť siete
  Príklad 1
  Príklad 2
  1 Základné koncepty, princípy a postupy v širokopásmovom spojovaní 1
  1.1 Formy spojovania 1
  1.1.1 Spojovo orientovaná komunikácia 1
  1.1.2 Komunikácia bez spojovej orientácie 2
  1.2 Multiplexné techniky 2
  1.2.1 Priestorový multiplex - space division multiplex 2
  1.2.2 Frekvenčný multiplex - frequency division multiplex 3
  1.2.3 Vlnový multiplex - wavelength division multiplex 3
  1.2.4 Časový multiplex - time division multiplex 3
  1.3 Transfer módy 3
  1.3.1 Prepájanie okruhov 3
  1.3.2 Multipásmové prepájanie okruhov 4
  1.3.3 Rýchle prepájanie okruhov 4
  1.3.4 Prepájanie paketov 4
  1.3.5 Rýchle prepájanie paketov 5
  1.4 Synchronous digital hierarchy - sdh 5
  1.5 Terminológia pri tvorbe protokolov 6
  2 Sériové spojovanie 6
  2.1 Pojem sériového spojovania 6
  2.2 Spojovanie s pamäťou 6
  2.3 Spojovanie na zbernici 7
  2.3.1 Topológie zberníc 7
  2.3.2 Prístup na zbernicu 8
  3 Paralelné spojovanie s prepájaním paketov 8
  3.1 Pojem paralelného spojovania 8
  3.2 Viacstupňové spojovacie siete - min 9
  3.2.1 Unicast siete s blokovaním jednocestné (single-path) 10
  3.2.2 Unicast siete s blokovaním viaccestné (multi-path) 11
  3.2.3 Unicast siete bez blokovania 11
  3.2.3.1 Benešova sieť (sériová baseline) 12
  3.2.3.2 Paralelná baseline sieť 13
  3.2.3.3 Closova sieť 13
  3.2.3.4 Batcherova sieť 14
  3.2.3.5 Batcher-banyan sieť 15
  3.2.4 Multicast siete 15
  3.2.4.1 Closova multicast sieť 15
  3.2.4.2 Kaskádne siete 16