Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 630   projektov
4 nových

Smernicnica pre BOZP pracoviska Slovenskej autobusovej dopravy a nákladnej dopravy v Prešove

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
9578
Posledná úprava
16.08.2018
Zobrazené
996 x
Autor:
kiki08
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Potreba vyhlášky bola vykonaná vysokou nehodovosťou v cestnej doprave a následnou vysokou pracovnou úrazovosťou v doprave. Cieľom vyhlášky je znížiť nežiadúce nebezpečenstvo prostredníctvom opatrení na úseku organizácie práce vodičov, dodržiavania bezpečnostných opatrení vodičmi celkovým skvalitnením starostlivosti organizácií o vozidlá.
Predpis určuje povinnosti právnických a fyzických osôb, ktoré prevádzkujú, udržiavajú a opravujú vozidla a ich zamestnancov. S cieľom zabezpečiť optimálny režim práce vodičov vyhláška stanovuje maximálnu nepretržitú dobu vedenia vozidla, dobu bezpečnostných prestávok a podmienky odpočinku osádky vozidla. Ďalej stanovuje požiadavky bezpečnej manipulácie s vozidlom mimo pozemných komunikácií, požiadavky bezpečného pripájania a odpájania vozidiel.
K povinnostiam prevádzkovateľov patrí najmä zaškoľovanie vodičov pri preradení na iný druh vozidla, zabezpečovať údržbu svojich dopravno-prevádzkových priestorov, určiť priestory pre nakladanie a vykladanie, označovať účelové komunikácie a pod.
Pre prevádzku, opravu, údržbu a kontroly musí byť vypracovaný návod výrobcu alebo technologický postup, Vyhláškou sú určené povinnosti zamestnancov pri vykonávaní týchto činností. Opatrenia osobitne dôležité sú vyhláškou negatívne vymedzené formou zákazu.
Osobitné opatrenia sa týkajú pracovísk pre údržbu a opravy, rampy, pracovné jamy, garáže, servisy a opravovne.
Doprava nákladov a s tým súvisiace činnosti sú tiež predmetom osobitných opatrení.

Kľúčové slová:

vedenie vozidla

bezpečnosť prevádzky

rampa

pracovná jama

pripájanie vozidiel

doprava nákladovObsah:
 • § 1
  Rozsah platnosti
  § 2
  Výklad pojmov
  § 3
  Vedenie vozidla a bezpečnostné prestávky
  § 4
  Odpočinok osádky vozidla
  § 5
  Povinnosti vodiča mimo pozemných komunikácií
  § 6
  Pripájanie a odpájanie vozidiel
  § 7
  Povinnosti prevádzkovateľa
  § 8
  Prevádzka, oprava, údržba a kontrola vozidla
  § 9
  Pracovisko na údržbu vozidiel
  § 10
  Rampa
  § 11
  Pracovná jama
  § 12
  Garáže, servisy a opravovne
  § 13
  Doprava nákladov a činnosti s tým súvisiace
  § 14
  Záverečné ustanovenia
  § 15
  Zrušovacie ustanovenia
  § 16
  Účinnosť