Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 661   projektov
8 nových

Skúšky únavy (opis skúšky únavy u kovových materiálov)

«»
Prípona
.pptx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
2,3 MB
Jazyk
český
ID projektu
41479
Posledná úprava
03.02.2013
Zobrazené
1 183 x
Autor:
tiana79
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Semestrálna práca zameraná na opis skúšky únavy u kovových materiálov. 

Únava materiálu
Únava materiálu je proces změn strukturního stavu materiálu a jeho vlastností, vyvolaný cyklickým (kmitavým) zatěžováním, přičemž nejvyšší napětí je menší než mez pevnosti Rm a většinou menší i než mez kluzu Re.
V důsledku toho dochází v materiálu k hromadění poškození, které se v závěru procesu projeví růstem makroskopické trhliny a únavovým lomem.
Místo iniciace lomu je přednostně na povrchu, vyjímku tvoří kompozitní materiály.

Únava materiálu v datech
1829 – W.A.J. Albert – studoval porušení řetězů těžebních věží vlivem cyklického zatěžování
1839 – J.-V. Poncelet poprvé oficiálně používá pojem „únava kovů“ ve své knize o mechanice
1842 – W.J.M. Rankine rozpoznal význam koncentrace napětí při porušování náprav železničních vozidel
1850-1870 - A. Wöhler – definuje zkoušení únavové životnosti a sestrojuje křivku únavové životnosti konec 19.stol. – Gerber a Goodman – zkoumali vliv středního napětí a navrhovali zjednodušené teorie
1910 O.H.Basquin – navrhuje S-N křivku v souřadnicích log-log
1945 - A.M.Miner popularizuje Palmgrenovu (1924) teorii lineární kumulace poškození
1954 – S.S.Manson a L.F.Coffin popisují růst únavové trhliny na základě plastické deformace na špici trhliny
1961 – P.C.Paris navrhuje teorii odhadu rychlosti růstu únavových trhlin
1968 – T. Endo a M.Matsuiski – vymysleli teorii stékajícího deště pro aplikaci Minerova pravidla při náhodném zatěžování
...

Kľúčové slová:

únava

únava materiálu

kov

skúšky materiálov

krivka životnosti

Wöhlerova krivkaObsah:
 • Únava materiálu
  Únava materiálu v datech
  Historie zkoušení únavy materiálu
  Cyklické zatěžování
  Parametry asymetrie zátěžného cyklu
  Proces únavového poškozování
  Stádium změn mechanických vlastností
  Stádium iniciace únavové trhliny
  Stádium šíření únavových trhlin
  Křivka únavové životnosti (Wöhlerova křivka)
  Vliv středního napětí na únavovou životnost
  Smithův diagram
  Kumulace poškození
  Vliv vrubu na únavovou životnost
  Vliv kvality povrchu na únavovou životnost
  Vliv mikrostruktury na únavovou životnost
  Vliv pevnosti na únavovou životnost
  Vliv frekvence zatěžování na únavovou životnost
  Vliv prostředí na únavovou životnost
  Makroskopický vzhled lomové plochy