Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 630   projektov
4 nových

Reklama produktu + myšlienková mapa

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41791
Posledná úprava
01.04.2013
Zobrazené
896 x
Autor:
6kacicka6
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Semestrálna práca je zameraná na jeden z nástrojov marketingovej komunikácie a tým je reklama. V práci boli objasnené zložky, typy reklamy ako aj samotný význam reklamy a produktu. Práca je rozdelená na dve časti. V prvej časti sa práca zaoberá vysvetlením pojmu marketingového mixu. V druhej časti práce sa venuje objasneniu reklamy produktu, v tejto časti sú rozpísané typy reklamy, zložky reklamy, ktorá reklama je tá ,,správna“ v tejto časti je vysvetlené ako vplýva reklama na spotrebiteľov.

Kľúčové slová:

marketingový mix

reklama

produkt

koncepcia marketingového mixu

typy reklamyObsah:
 • ZOZNAM PRÍLOH 5
  ZOZNAM ILUSTRÁCIÍ A TABULIEK 6
  ÚVOD 7
  1 MARKETINGOVÝ MIX 8
  1.1 Koncepcia marketingového mixu 9
  1.2 Produkt 9
  2 REKLAMA PRODUKTU 9
  2.1 Typy reklamy 11
  2.2 Zložky reklamy 12
  2.3 Ktorá reklama je tá ,,správna“ 13
  ZÁVER 15
  ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 16

Zdroje:
 • AYCOCK, J. Spyware and Adware. In SpringerLink [online databáza].
 • ERNEST, E., W., HOSNEDL, S. Introduction to Design Engineering. In CRCnetBASE [online databáza].
 • CHRISTA, H. Marketing-Mix. In SpringerLink [online databáza].
 • JEFKINS, F. A Broader Look at the Marketing Mix. In SpringerLink [online databáza].
 • KOTLER, P. Marketing podle Kotlera: Jak vytvářet a ovládnout nové trhy. Praha: Management Press, 2000. 112 s. ISBN 80-7261-010-4
 • KUSÁ, A. Optimalizácia nástrojov marketingového mixu v aplikácií na konkrétny podnik. In ProQuest Central [online databáza].
 • PETROVÁ, I. Postoj k reklame jako její sociální efekt11/Attitude to advertising as its social effecta. In ProQuest Central [online databáza].
 • QUANYI, Z. The Prospects of modern digital electronic media advertising. In IEEE/IET Electronic Library [online databáza].
 • RAJT, Š. Marketing. Bratislava: SPRINT, 2000. 53 s. ISBN 80-8848-62-8
 • VYSEKALOVÁ, J., MIKEŠ, J. Reklama. In Google books [online databáza].