Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 609   projektov
7 nových

Najvhodnejší volebný systém a inštitucionálne usporiadanie pre SR

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45314
Posledná úprava
07.04.2015
Zobrazené
816 x
Autor:
dajkaa
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Téma mojej seminárnej práce - Aký je najvhodnejší volebný systém a inštitucionálne usporiadanie pre SR?, bola predmetom úvah už mnohých odborníkov. Každý sa snaží vymyslieť alebo prebrať istý volebný systém či inštitucionálne zriadenie podľa ktoréhosi štátu. Ale hneď v úvode podotknem, možno až príliš kriticky, ale myslím si, že ideály v takejto téme neexistujú a každý systém so sebou prináša aj isté nevýhody.

Vo svojej práci opíšem volebný systém a inštitucionálne usporiadanie Slovenskej republiky a taktiež sa pokúsim popísať najvhodnejší volebný systém pre Slovensko a možnosť existencie super úradu.

Kľúčové slová:

Volebný systém

Slovensko

inštitucionálne usporiadanie

super úrad

voľby

politológiaObsah:
 • Úvod 3
  1 Volebné systémy v skratke... 4
  1.1 Volebný systém a Slovensko 5
  2 Inštitucionálne usporiadanie 6
  2.1 Inštitucionálne usporiadanie a Slovensko 6
  3 Najvhodnejší volebný systém pre Slovensko 8
  4 Super úrad 10
  Záver 12
  Zoznam použitej literatúry 13

Zdroje:
 • DAHL, R.: O demokracii. Praha: Portál, 2001, 192 s. ISBN 80-7178-422-2
 • GÁL, F., GONDA, P. a kol.: Slovensko na ceste do neznáma. Bratislava: IVO, 2003, 263 s. ISBN 80-88935-56-3
 • KLINČOK, J.: Hore hlavu, Slovensko!. Bratislava: Iris, 2000, 321 s. ISBN 80-89018-09-2
 • KOLLÁR, M., MESEŽNIKOV, G. a kol.: Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava: IVO, 2009, 749s. ISBN 80-89345-15-1
 • KRESÁK, P. a kol.: Občan a demokracia. Bratislava: SAV, 1997, 316 s. ISBN 80-967169- 7-2
 • LIĎÁK, J. a kol.: Politické systémy. Bratislava: Ekonóm, 2010, 262 s. ISBN 978-80-225-3077-4
 • ŘÍCHOVÁ, B.: Úvod do současné politologie. Praha: Portál, 2002, 208 s. ISBN 80-7178-628-4
 • http://www2.statpedu.sk/buxus/spu/16_VO_BY_A_VOLEBN_SYST_MY_PDF/01.U_ebn_texty.pdf