Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 703   projektov
3 nových

Metóda Six sigma

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45409
Posledná úprava
24.11.2014
Zobrazené
516 x
Autor:
lubo.kubala
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Základným predpokladom úspešnosti každého podniku, a taktiež podmienkou jeho prežitia v trhovej ekonomike je neustále zlepšovanie kvality ním poskytovaných služieb. Podnikateľské prostredie, hlavne potreby trhu, vytvárajú stále väčší tlak na rast konkurencieschopnosti podniku. Každý podnik má šancu odolávať tomuto tlaku. Má možnosť riadiť procesy v organizácií tak, aby dokázala nielen reagovať na vonkajšie požiadavky, ale ak dokáže potreby zákazníka predvídať, môže ovplyvňovať aj požiadavky trhu. To si vyžaduje neustále zvyšovanie kvality v každej oblasti.

Kľúčové slová:

six

sigma

postup

výhody

podmienky

aplikácia

návrhyObsah:
 • Obsah
  Úvod 2
  1 Popis vybranej metódy six sigma 3
  2 Postup uplatňovania metódy six sigma 5
  3 Výhody a nevýhody použita metódy six sigma v podniku služieb 11
  4 Podmienky aplikácie metódy six sigma 13
  5 Návrh praktickej aplikácie metódy six sigma v podmiekach podniku služieb 16
  6 Závery a odporúčania 22
  Zoznam bibliografických odkazov 23

Zdroje:
 • KOŠTURIAK, J. - CHAĽ, J. INOVACE vaše konkurenční výhoda!. Brno: Computer Press. 2008. 164 s. ISBN 978-80-251-1929-7
 • KOŠTURIAK, J. - BOLEDOVIČ, Ľ. - KRIŠŤAK, J. - MAREK, M. KAIZEN osvedčená praxe českých a slovenských podniku. Brno: Computer Press. 2010. 234 s. ISBN 978-80-251-2359-2
 • KOVÁČ, M. - LEŠKOVÁ, A. Inovačné projekty - Six Sigma a Lean Production. Košice: Edícia EQUAL. 2006. 116 s. ISBN 80-8073-684-7
 • KOŠTURIAK, J. - BOLEDOVIČ, Ľ. - KRIŠŤAK. LeanSigma, brožúra
 • Inovácie procesov.
 • DMAIC
 • Paretov diagram
 • Nástroje Six Sigma
 • Six Sigma
 • Princípy a prínosy six sigma