Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 547   projektov
4 nových

Druhý Vatikánsky koncil

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
56 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
1134
Posledná úprava
03.03.2015
Zobrazené
3 610 x
Autor:
jankkam
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1 PRÍPRAVA KONCILU

Medzi najvýznamnejšie udalosti uplynulého 20. storočia, tak pre život Katolíckej cirkvi, ako aj vtedajšieho sveta, patrí v poradí 21. všeobecný snem, pre ktorý sa od začiatku používal úradný názov Druhý vatikánsky koncil. Jeho konanie, priebeh a publikovaných 16 dokumentov boli manifestáciou jednoty a kresťanského univerzalizmu okolo 2500 biskupov. Dnes môžeme konštatovať, že väčšina jeho záverov, najmä v liturgickej oblasti - týka sa to najmä západnej cirkvi - našla svoje uplatnenie v živote Cirkvi, tak vo svete, ako aj na Slovensku.

Kľúčové slová:

koncil

Vatikán

katechizmus

druhý Vatikánsky koncil

cirkev

prešovská eparchiaObsah:
 • 1 PRÍPRAVA KONCILU -3-
  1.1 Čo je koncil -3-
  1.2 História koncilu -4-
  1.3 Prečo bol zvolaný Druhý Vatikánsky koncil? -5-
  2 PRIEBEH DRUHÉHO VATIKÁNSKEHO KONCILU
  2.1 Bezprostredná príprava -7-
  2.2 Priebeh koncilu -8-
  2.3 Pohľad na niektoré dokumenty koncilu -12-
  2.4 Koncil a jeho slovenskí účastníci -18-
  3 PREŠOVSKÁ EPARCHIA A DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL -21-
  4 KATECHIZMUS KATOLÍCKEJ CIRKVI
  4.1 História vzniku Katechizmu -29-
  4.2 Čo je Katechizmus? -30-
  4.3 Katechizmus Katolíckej cirkvi - základné myšlienky a hlavné črty -33-
  4.4 Pohľad na jednotlivé časti Katechizmu -34-
  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY -40-

Zdroje:
 • DISPUTATIONES QUODLIBETALES 2002. Zborník prednášok z odborného seminára o dokumentoch DVK na PU v Prešove. Prešov : Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta PU v Prešove, 2002,40 s. ISBN 80-8068-148-1
 • DOKUMENTY DRUHÉHO VATIKÁNSKEHO KONCILU, I. (Konštitúcie). Slovenský preklad P. Stanislav Polčin, SJ. Rím : SÚSCM 1968, 342 s.
 • DOKUMENTY DRUHÉHO VATIKÁNSKEHO KONCILU, II. (dekréty a deklarácie). Slovenský preklad P. Stanislav Polčin, SJ. Rím : SÚSCM 1970, 349 s.
 • FELICI, P.: Koncilom oživovať život. Preklad: J. Jurko a kolektív. Kapušany : Bens, 2000, 260 s. ISBN 80-00998-00-X.
 • HÜNERMANN, W.: Ján XXIII. Pastier sveta. Bratislava : LÚČ, 1998, 370 s. ISBN 80-7114-240-9.
 • JANÁČ, P.: Malý katolícky katechizmus. Zhrnutie hlavných náboženských právd. Trnava : SSV, 2003, 216 s.
 • JURKO, J. a sem.: Synopsa dokumentov II. vatikánskeho koncilu. Prešov : Vydavateľstvo M. Vaška, 1998, 908 s. ISBN 80-7165-129-X.
 • KATECHIZMUS KATOLÍCKEJ CIRKVI. Trnava : SSV, 1998, 918 s.
 • RATZINGER, J. - SCHÖNBORN, CH.: Malý úvod ku katechizmu katolíckej cirkvi. Bratislava : Vydavateľstvo Nové mesto, 1995, 90 s.
 • VERÍM. MALÝ KATOLÍCKÝ KATECHIZMUS. Königstein : Kirche in Not, 1999, 156 s.