Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 609   projektov
7 nových

Didaktika hudobnej edukácie - prípravy na vyučovacie hodiny

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
135 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
29321
Posledná úprava
17.01.2010
Zobrazené
5 765 x
Autor:
ririan
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Hudobna vychova - prípravy na vyučovacie hodiny na prvý stupen zš

Ročník: 1.
Učivo: Bola babka
Výchovno-vzdelávací cieľ: zopakovať detskú ľudovú pieseň, sprevádzať pieseň rytmickým sprievodom pomocou jednoduchého tanca, rozvíjať rytmické cítenie u žiakov.
Metódy: slovný výklad, imitačná metóda, improvizácia, demonštrácia pohybu
Zásady: uvedomelosti a aktivity, názornosti, systematickosti, trvácnosti, primeranosti
Typ hodiny: vyvodzovacia
Pomôcky: učebnica, rádio, CD

Úvodná časť vyučovacej hodiny

Príprava prostredia: žiaci si dajú svoje stoličky do polkruhu pred tabuľu.
Žiakov oboznámim s priebehom hodiny, čo budeme na hodine robiť.
Zopakujeme si hru na pieseň Zlatá brána, ktorú žiaci poznajú už z materskej školy. Precvičíme si pohyby, ktoré sa pri nej vykonávajú. Žiakov za šikovnosť pochválim.
Hra – Skús napodobniť
Poviem žiakom, že sa zahráme na rôzne veci okolo nás a žiakom pri každej aktivite ukazujem, čo majú presne robiť:...

Kľúčové slová:

nacvik piesne

hudobno-pohybová výchova

počúvanie hudby

Didaktika hudobnej edukácie

príprava na vyučovacie hodiny