Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 674   projektov
1 nových

Dane a ich vplyv na finančný manažment podniku

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
11 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39180
Posledná úprava
31.12.2011
Zobrazené
1 589 x
Autor:
th1mglz
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1.1. Pôsobenie ekonomického prostredia na finančný manažment podniku
Finančný manažment a finančné rozhodovanie podnikov sú významne ovplyvňované stavom a vývojom ekonomického a podnikateľského prostredia. Za ekonomické prostredie považujeme všetky štruktúry, orgány a subjekty, ktoré sa podnik pôsobia a s ktorými je v kontakte. Z hľadiska množstva faktorov pôsobiacich na finančný manažment môžeme ekonomické prostredie (Kráľovič, Vlachynský, 2006) členiť na:
a) medzinárodné makroprostredie
b) vnútroštátne makroprostredie
c) mikroprostredie
...

1.2. Pôsobenie vnútroštátneho ekonomického prostredia na finančný manažment podniku
Vnútroštátne ekonomické prostredie (ekonomické okolie) pôsobí na finančný manažment prostredníctvom celého radu faktorov. Za osobitne najdôležitejšie považujeme:
- vývoj konjuktúry (vývoj HDP a vývoj miery nezamestnanosti v SR)
- vplyv verejných financií (daňová politika, colná politika, dotačná politika...)
- stav meny a monetárnej politiky
- mieru inflácie
- rozvoj finančnej infraštruktúry
...

Kľúčové slová:

finančný manažment

dane

ekonomické prostredie

manažment podniku

verejné financieObsah:
 • ÚVOD 1
  1. FINANČNÝ MANAŽMENT PODNIKU 2
  1.1. Pôsobenie ekonomického prostredia na finančný manažment podniku 2
  1.2. Pôsobenie vnútroštátneho ekonomického prostredia na finančný manažment podniku 3
  1.3. Vplyv verejných financií 4
  2. DANE 6
  2.1. Dane platné na Slovensku 6
  ZÁVER 8
  ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 9

Zdroje:
 • 1. POLEDNÁKOVÁ, A., a kol.: Medzinárodný finančný manažment. Bratislava: Iura Edition, 2006 ISBN 80-85378-03-5.
 • 2. VALACH, J., a kol.: Finanční řízení podnik. Praha: EKOPRESS, 1999. ISBN 80-861119-21-1.
 • 3. VLACHYNSKÝ, K., a kol.: Finančný manažment. Bratislava: IURA EDITION, 2002. ISBN 80-89047-17-3.
 • http://sk.wikipedia.org/wiki/Daň