Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 541   projektov
12 nových

Výchova v rodine a rozvoj osobnosti dieťaťa

«»
Prípona
.doc
Typ
ročníková práca
Stiahnuté
83 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4921
Posledná úprava
31.10.2017
Zobrazené
11 495 x
Autor:
buky84
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Túto tému som si vybral pre jej veľký vplyv na celú spoločnosť, pretože najväčší vplyv na osobnosť dospelého človeka má nepochybne jeho výchova v detstve. Ak je dieťa vychovávane s mravnými a etickými princípmi môže z neho vyrásť plnohodnotný jedinec so zdravou osobnosťou, ktorá má pozitívny vplyv na celú spoločnosť. Ľudia tvoria spoločnosť a tým že poskytujú zdravú výchovu svojmu potomstvu vytvárajú perspektívu pre dobrú, alebo lepšiu spoločnosť do budúcnosti, ktorá bude pokračovať v ich stopách. Zanedbaním rodinnej výchovy dieťaťa by začala spoločnosť postupne upadať.
Prvá kapitola pojednáva o rodine, o jej základných funkciách a o vzájomných rodinných vzťahoch. V druhej som stručne definoval osobnosť. Tretia kapitola pojednáva o základnom pojme a podstate výchovy, jej jednotlivých typoch a metódach výchovy ako takej. Ďalej je ešte rozobratá rodinná výchova a jej vplyv na vývoj osobnosti dieťaťa v jednotlivých časových štádiách.
V svojej práci chcem poukázať na nutnosť správnej rodinnej výchovy pre rozvoj osobnosti dieťaťa a jej potrebnosť pre celú dnešnú spoločnosť.

Kľúčové slová:

výchova

rodina

rozvoj osobnosti

dieťa

vzťahy

typy rodínObsah:
 • 0 ÚVOD
  1 RODINA
  1.1 Typy rodín
  1.2 Základné funkcie rodiny
  1.3 Vzájomné vzťahy v rodine
  2 OSOBNOSŤ
  2.1 Typológia osobnosti
  3 VÝCHOVA DIEŤAŤA
  3.1 Rodinná výchova
  3.2 Vplyv rodinnej výchovy na osobnosť dieťaťa
  4 ZÁVER
  5 ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV

Zdroje:
 • HAMAROVÁ, J. - HOLKOVIČ, Ľ. 1987. Rodina, spoločnosť, výchova. Bratislava: Veda 1987
 • KOVÁČIKOVÁ, Dagmar et al. 2004. Základy pedagogiky pre sociálnych a misijných pracovníkov. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela Pedagogická fakulta, 2004. ISBN 80-8055-934-1
 • NOCIAR, Alojz. 2007. Základy psychológie. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2007. ISBN 978-80-89271-23-8
 • PRŮCHA, Jan et al. 1995. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 1995. ISBN 80-7178-029-4
 • SOPÓCI, J. - BÚZIK, B. 2006. Základy sociológie. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2006. ISBN 80-10-00917-2