Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 784   projektov
8 nových

Vstup na zahraničný trh - prípadová štúdia z medzinárodného obchodu

«»
Prípona
.doc
Typ
ročníková práca
Stiahnuté
27 x
Veľkosť
2,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37144
Posledná úprava
28.03.2011
Zobrazené
4 759 x
Autor:
lucika2
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Úvod

Vývoj svetovej ekonomiky ide neustále dopredu a pre firmy sa stáva nevyhnutnosťou prenikať na svetové trhy. Avšak vstup na zahraničný trh je veľmi zložitý proces. Vyžaduje komplexné poňatie a systematický prístup, preto je nutné predovšetkým analyzovať, či sa podniku oplatí podnikať v zahraničí a ak áno, tak je potrebný výber vhodných trhov, správna voľba ponúkaných produktov a ich úprava podľa požiadaviek zahraničných spotrebiteľov, voľba medzinárodných distribučných kanálov a vhodný komunikačný mix by mali byť výsledkom erudovanej analýzy a vhodne formulovanej podnikovej stratégie orientovanej čoraz dôraznejšie na individuálneho konečného klienta a jeho uspokojenie.

Nakoniec celý proces zrealizovať, opierať sa o skúsenosti, buď vlastné alebo najatých odborníkov a v neposlednom rade prihliadať na zvláštnosti a zvyky trhu, na ktorý sa vstupuje. Pri dodržaní týchto zásad sa môže dosiahnuť želaný trhový podiel a plánovaná úroveň rentability.  

Kľúčové slová:

trh

analýza

konkurencia

obchod

zahraničný trh

medzinárodný obchodObsah:
 • 1.Úvod 3
  2.Problematika 4
  2.1 Medzinárodný obchod 4
  2.2 Zahranično – obchodná politika 5
  2.3 Výber zahraničného trhu 6
  2.4 Formy vstupu na zahraničný trh 6
  3.Cieľ práce 8
  4.Metodika práce 8
  5.Predstavenie firmy 8
  6.Obchodný prípad 9
  6.1 Charakteristika krajín 9
  6.2 Výber zahraničného trhu 18
  6.3 Forma vstupu na zahraničný trh 18
  7.Záver 19
  8.Summary 19
  9.Zoznam použitej literatúry 20

Zdroje: