Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
4 nových

Rodina

«»
Prípona
.doc
Typ
ročníková práca
Stiahnuté
136 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
22873
Posledná úprava
05.05.2009
Zobrazené
5 682 x
Autor:
anina248
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
ÚVOD

Na svete vari niet človeka, ktorý by nechcel byť šťastný. Pre väčšinu z nás základným zdrojom a prejavom šťastia je uspokojenosť z práce a spokojnosť v osobnom živote. Našou nevyhnutnou podmienkou je správna a náležitá príprava aj na manželstvo a rodičovstvo. Rozhodujúcou úlohou vo výchovnom pôsobení je najmä emocionálne pozitívne správanie, praktické rady, pokyny, ale aj vlastný príklad poskytuje dieťaťu nielen pocit istoty, bezpečia, ale pomáha riešiť životné situácie a nepriamo modeluje správanie detí.
Rozvod sa stal v našej spoločnosti úplne bežnou záležitosťou. Rozvod, ak nie vlastný, tak blízkych a jeho perspektíva otriasol pocitom bezpečia u väčšiny ľudí. Rozvod je jednou z najväčších skúšok v živote človeka. Kladie nesmierne nároky na psychiku rodičov, ale predovšetkým na psychiku detí. Existuje len veľmi malé percento detí, ktoré by rozvod rodičov negatívne nezasiahol. Niektoré sa s ním vyrovnajú lepšie, iné horšie, všetkých však poznamená. U niektorých detí potom zostávajú trvalé následky, ktoré môžu značne ovplyvniť ich budúci život. Človek sa v našej spoločnosti nemusí príliš rozhliadať, aby také príklady našiel.

Kľúčové slová:

manželstvo

rodina

výchova

dieťa

maloleté dieťa

rodičia

rozvod

rozvodové konanie

súdZdroje:
  • GARDNER, Richard A. 1991. Rozvod–a čo ďalej? Martin: Osveta, 1991. 29; 30; 44-45; 96-97; 100; 119; 147; 174; 177-178; 201–202; 206; 216 s. ISBN 80-217-0328-8
  • HAMAROVÁ, Janka – HOLKOVIČ, Ľubomír. 1986. Výchova v rodine. Bratislava: Smena, 1986.15; 16 s.
  • http://www.rcc.sk/dokumenty/dok_a_vyhl_kbs/pep.html, 11.10.2004, 9,15,47 hod.
  • MATOUŠEK, Oldřich. 1993. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: Sociologické nakladatelství, 1993. 108 s.ISBN-80-901424-7-8.
  • PREVENDÁROVÁ, Jitka. – KUBÍČKOVÁ, Gabriela. 1996. Základy rodinnej a sexuálnej výchovy. Bratislava: Slovenské padagogické nakladateľstvo, 1996. 6; 7; 8; 19 s.
  • WARSHAK, Richard A. 1996. Revoluce v porozvodové péči o děti. Praha: Portál, 1996. 15; 45; 48; 49-50; 60; 78-79; 81; 83; 88; 121; 173; 194; 195; 201 s. ISBN 80-7178-089-8
  • Zákon o rodine č. 94/1963 Zb. v znení neskorších predpisov
  • 8; 9; 28 s.
  • ZIEMSKA, Mária. 1980. Rodina a osobnosť. Bratislava: Smena, 1980. 7; 122; 128 s.