Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 630   projektov
4 nových

Nástroje marketingového mixu

«»
Prípona
.doc
Typ
ročníková práca
Stiahnuté
13 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5547
Posledná úprava
13.10.2017
Zobrazené
2 080 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V dnešnej hektickej dobe, kde sa každým dňom objavujú nové produkty a služby, je potrebné vedieť tieto produkty aj predať. Bez toho aby sme dosiahli ich predaj a profit z tohoto predaja, nebude mať žiadny význam pracovať na vývoji ďalších produktov. Znamená to teda, že väčšina súčasných trhov je nasýtená a my potrebujeme naše produkty nejakým spôsobom podporovať. V tomto momente vstupuje do tejto situácie marketing a jeho nástroje.

1. Marketing
Čo to teda vlastne marketing je? Poznáme rôzne definície tohoto slova a ja preto vyberiem niekoľko z nich. Najvšeobecnejšou a najpoužívanejšou, aj keď nie najjednoduchšou definíciou je tá, ktorá je uverejnená aj v internetovej encyklopédii Wikipedia: „Marketing - je spoločenský a riadiaci proces, v ktorom jednotlivci a skupiny získavajú prostredníctvom vytvárania alebo výmeny tovaru to, čo potrebujú alebo chcú.“ Na druhej strane veľmi jednoduchou, ale celkom výstižnou je definícia, kde marketing charakterizujeme ako ucelenú teória - postup - uvedenia tovaru na trh. Pri tejto definícii prichádzame nato, že sa nejedná o jeden „úkon - aktivitu“, ale celý súbor rôznych aktivít, ktoré pomáhajú produktu zaujať adekvátne miesto na trhu a jeho výrobcovi, poskytovateľovi alebo distribútorovi priniesť čo najväčší zisk.
Pozrime sa na to ako definuje marketing Philip Kotler, jedna zo žijúcich legiend svetového marketingu. Kotler hovorí: „Marketing je sociálny proces, pri ktorom jednotlivci a skupiny získavajú to, čo si prajú a čo potrebujú, prostredníctvom tvorby ponuky a zámeny hodnotných produktov a služieb s ostanými.“

Kľúčové slová:

marketing

marketingovy mix

produkt

cena

miesto

podpora

reklamaObsah:
 • 1. Marketing 3
  Základné kategórie marketingu 3
  Základný stupeň 3
  Medzistupeň 4
  Najvyšší stupeň 4
  2. Definícia marketingového mixu 4
  Používanie marketingového mixu 5
  Sú 4P dostatočným vyjadrením alebo ich potrebujeme viac? 6
  3. 4P a ich jednotlivé aktivity 6
  Produkt 7
  Vybrané aktivity produktového nástroja v rámci marketingového mixu 7
  Vývoj nového produktu 8
  Produkt a jeho rozdelenie podľa poskytovania uspokojenia a úžitku 8
  Cena 9
  Faktory rozhodovania o cenách 9
  Vplyv ekonomického cyklu na tvorbu cien 9
  Vplyv distribúcie na tvorbu cien 9
  Vplyv životného cyklu produktu na tvorbu cien 10
  Vplyv typu produktu na tvorbu cien 10
  Psychologické faktory vplývajúce na tvorbu cien 10
  Tvorba cien 11
  Cenová diferenciácia 11
  Miesto 11
  Hlavné funkcie distribučného kanálu 11
  Tvorba distribučných kanálov a výber distribučnej cesty 12
  Organizácia distribučných ciest 12
  Fyzická distribúcia, maloobchod a veľkoobchod 13
  Propagácia 14
  Čo je to komunikácia? 14
  Reklama 14
  Podpora predaja 15
  Public Relations 15
  Obchodný tím 15
  Priamy marketing 16
  Posun smerom k integrovanej marketingovej komunikácii 16
  4. Využitie marketingového mixu a jeho nástrojov v praxi 16
  5. Záver 17