Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
3 nových

Referát na tému "Komunikácia"

«»
Prípona
.doc
Typ
referát
Stiahnuté
11 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5925
Posledná úprava
08.12.2017
Zobrazené
2 572 x
Autor:
marimar1
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Komunikácia medzi ľuďmi existuje odjakživa, ale pozornosti sa tomuto pojmu začalo dostávať oveľa neskôr. Veď čo už môže byť ľahšie ako - rozprávať? A predsa nie je nič ťažšie.
Komunikáciou sa v súčasnosti zaoberá mnoho odborníkov, vznikli vedné odbory skúmajúce túto oblasť ľudského bytia, knižné pulty zaplavilo veľa rôznych publikácií rozoberajúcich po častiach tento pojem. Profesijné agentúry a vzdelávacie inštitúcie ponúkajú kurzy a tréningy na komunikačné zručnosti, či efektívnu komunikáciu pre všetkých, ktorí sa každodenne stretávajú s ľuďmi a od ich schopností komunikovať závisí ich úspešná kariéra. Manažéri, podnikatelia, ale aj učitelia, psychológovia, poradcovia a ďalší už takéto vzdelávanie považujú za nevyhnutnosť
Na otázku ,, Prečo komunikujeme?“ je možné odpovedať rôzne. Napríklad aj tak, že nemôžeme nekomunikovať, že komunikácia úzko súvisí so životom každého človeka, významne ho obohacuje a poskytuje mu množstvo informácií. Prostredníctvom komunikácie získame poznatky, názory, dozvedáme sa o postojoch, hodnotách, spôsobe života a životom štýle( Farkašová, 1999)
Vo svojej práci sa sústredím na organizačnú komunikáciu ale aj na komunikáciu ako taká, z ktorej vlastne vychádzam.

Kľúčové slová:

komunikácia

komunikačné štýly

organizačná prax

sociálna komunikácia

komunikačný štýlObsah:
 • Úvod
  1.Systém efektívnej komunikácie a jeho uplatnenie vo organizačnej praxi
  2. Proces sociálnej komunikácie
  2.1 Typy a formy sociálnej komunikácie
  3.Organizačná komunikácia
  4. Komunikačný štýl
  Záver
  Bibliografia:

Zdroje:
 • Tureckiová,M: Riadenie a rozvoj ľudí vo firmách. Praha: Grada Publishing 2004. 152 s. ISBN 80-247-0405-6
 • Khelerová,V: Komunikačné dovednosti manažéra. Praha: Grada Publishing 1995. 200 s. ISBN 80-548-0487-8
 • http://www.infovek.sk