Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
4 nových

Ekonomika stavebného podniku

«»
Prípona
.doc
Typ
referát
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12820
Posledná úprava
26.08.2020
Zobrazené
1 343 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Základné pojmy

Ekonomika stavebného podniku
Systém projektovania, výroby, údržby, opráv a rekonštrukcií stavieb v jednom podniku a jeho obchodovania s druhými podnikmi. Tvorí súčasť ekonomiky stavebníctva.

Podnikanie
Sústavná legálna činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom pod vlastným menom a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.
Obchodný zákonník
Zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
Živnostenský zákon
Zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
Občiansky zákonník
Zákon č. 47/1992 Zb.
Znaky podnikania:
➔ sústavnosť
➔ samostatnosť
➔ zodpovednosť
➔ legálnosť

Podnik
Súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania. K podniku patria veci, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré patria podnikateľovi a slúžia na prevádzkovanie podniku alebo vzhľadom na svoju povahu majú tomuto účelu slúžiť...

Kľúčové slová:

ekonomika

stavebný

stavebné

ekonomika stavebného podniku

podnikanie

podnik

podnikateľ

živnosť

družstvoObsah:
 • Základné pojmy
  Ekonomika stavebného podniku
  Podnikanie
  Podnik
  Objekt právnych vzťahov
  Stavebný podnik
  Podnikateľ
  Živnosti
  Ohlasovacie živnosti
  Koncesované živnosti
  Verejná obchodná spoločnosť
  Komanditná spoločnosť
  Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Akciová spoločnosť
  Družstvo
  Neziskové spoločnosti
  Rozpočtové a príspevkové
  Občianske združenia
  Nadácia
  Verejnoprávne inštitúcie a štátne fondy

Zdroje:
 • Trojanová, M., a kol.: Ekonomika stavebníctva II - návody na cvičenia, EDIS - vydavateľstvo ŽU v Žiline, 2006
 • Trávnik, I., a kol.: Ekonomika stavebného podnikania, STU SvF Bratislava, 2003
 • Trávnik, I., a kol.: Ekonomika stavebného podnikania - praktikum, STU SvF Bratislava, 2002
 • Romancová, I.,: Ekonomika stavebného podnikania - ekonomický výkladový slovník, STU SvF Bratislava, 2002
 • Vzorová účtovná závierka zostavená podľa slovenských právnych predpisov k 31.12.2004, KPMG Slovensko, s.r.o 2004
 • Zalai, K.,: Finančno - ekonomická analýza podniku. Sprint vfr Bratislava, 2004