Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 596   projektov
0 nových

Daňová sústava v Slovenskej republike

«»
Prípona
.doc
Typ
referát
Stiahnuté
92 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10700
Posledná úprava
12.06.2019
Zobrazené
2 883 x
Autor:
kaciatkooo
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Daňová sústava v SR sa rozdeľuje na 2 skupiny daní:

1.Priame dane - odvádzajú sa priamo z dosiahnutého príjmu alebo z nadobudnutého majetku a nepresúvajú sa na ďalšieho daňovníka.
Povinnosť platiť priame dane má daňovník, ktorému vznikla daňová povinnosť z dosiahnutých príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie.
Do priamych daní sa zahrňuje:
- daň z príjmov,
- daň z nehnuteľností,
- daň z motorových vozidiel,
- ostatné mieste dane podľa Zákona o miestnych daniach.

Pri priamych daniach vystupuje len 1 osoba - daňovník.

Kľúčové slová:

daňovníctvo

daňová sústava

priame dane

nepriame dane

daň z príjmov

kapitálový majetok

základ dane

sadzba

daň za psa

príjmy z podnikania

daň z motorových vozidielObsah:
 • Daňová sústava v SR
  Daň z príjmov
  Daň z príjmov FO
  Príjmy zo závislej činnosti
  Príjmy z podnikania
  Príjmy z kapitálového majetku
  Ostatné príjmy
  Základ dane
  Daň z príjmov PO
  Daň z pozemkov
  Daň zo stavieb
  Daň z bytov
  Daň za psa
  Daň za používanie verejného priestranstva
  Daň za ubytovanie
  Daň za predajné automaty
  Daň za nevýherné hracie prístroje
  Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla do historickej časti mesta
  Daň za jadrové zariadenie
  Daň z motorových vozidiel