Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 611   projektov
11 nových

Cestovný ruch na východnom Slovensku

«»
Prípona
.doc
Typ
referát
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
7217
Posledná úprava
15.01.2018
Zobrazené
2 301 x
Autor:
suzane19
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Témou tejto našej seminárnej práce je terciárny sektor, ktorý je tým najdôležitejším sektorom v hospodárstve. Dôvodom je to, že práve služby sa najviac podieľajú na HDP. Našou konkrétnou témou, ktorú sme si vybrali, je cestovný ruch na východnom Slovensku, v Košickom a Prešovskom kraji. Našim cieľom bude nielen vysvetliť podstatu terciárneho sektora, ale hlavne to, aby sme vám priblížili súčasný stav cestovného ruchu vo vybranej oblasti, taktiež faktory, ktoré ho ovplyvňujú a tiež sprostredkovať vám prehľad tých najvýznamnejších oblastí cestovného ruchu na východnom Slovensku.

Kľúčové slová:

cestovný ruch

služby

múzea

regionálna geografia

terciálny sektor

východné SlovenskoObsah:
 • 1.1. terciárny sektor
  1. TEORETICKÁ ČASŤ
  1.2. Služby
  2. CESTOVNÝ RUCH
  2.1. Stratégia rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky
  2.2. Turisticky významné oblasti Slovenska možno rozdeliť do kategórií:
  2.3. Hlavné druhy rozvoja turizmu na Slovensku (podľa koncepčných materiálov
  3. VÝCHODNÉ SLOVENSKO
  3.1. Košický kraj
  3.2. Prešovský kraj
  3.3. Najvýznamnejšie oblasti CR na východnom Slovensku
  3.4. UNESCO - lokality svetového dedičstva na Slovensku
  3.5. Múzeá ľudovej architektúry:
  4. ZÁVER
  POUŽITÁ LITERATÚRA

Zdroje:
 • MATEIDES, A., ĎAĎO, J. 2002. Služby. Bratislava: EPOS. 2002. ISBN
 • MICHAELI, E. 1996. Vybrané kapitoly z regionálnej geografie SR - Cestovný ruch. Prešov: Metodické centrum
 • KOPŠO, E. 1992. Geografia cestovného ruchu. SNP Bratislava