Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 554   projektov
3 nových

KPS 1 výkresy a koláže (Konštrukcie pozemných stavieb 1)

«»
Prípona
.pdf
Typ
projekt
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
3,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47837
Posledná úprava
11.01.2021
Zobrazené
13 x
Autor:
bianka.bartkova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Hlbinné základy
Hlbinné základy prenášajú zaťaženie stavby do bodovo rozmiestnených základových prvkov, prostredníctvom plošných základov, na ktorých spočíva stavba, do hĺbky. Navrhujú sa vtedy, keď základová pôda v úrovni základovej škáry nemá dostatočnú únosnosť, alebo ak sa nemôže plošný základ založťi do potrebnej hĺbky z technických alebo ekonomických
dôvodov. Hlbinné základy sa delia na:
- pilóty,
- šachtové piliere, - podzemné steny - studne,
- kesóny.
...
Základové rošty
Sústava pozdĺžnych a priečnych základových pásov spojených do jedného celku tvorí rošt. Zvýšenie tuhosti roštu sa docieli zosilnením kútovými nábehmi. Rošty vytvárajú väčšiu úložnú plochu ako pásy, čím dobre vyrovnávajú rozdiely v sadaní zá kladov. Používajú sa preto aj pre skeletové stavby založené na pôdach nerovnomerne stlačiteľných alebo na poddolovanom území . Z ekonomického hľadiska sú hospodárne do osovej vzdialenosti stĺpov 6,0 m. O roštoch platí všetko to, čo bolo povedané o základových pásoch z prostého betónu a železobetónu.
...

Kľúčové slová:

kps1

stavba

pozemná stavba

konštrukcia

koláž

výkresy

konštrukcie pozemných stavieb

murovanie

murivo

dom

rodinný dom

základ

základy

pilóty

kesóny

výkop

výkopyObsah:
 • 1. Koláž č.1
  2. Pôdorys RD
  3. Rez a pohlady RD
  4. Koláž č.2
  5. Situácia RD
  6. Koláž č.3
  7. Základy RD
  8. Koláž č.4
  9. Výkopy

Zdroje:
 • vypracované výkresy
 • propagačný materiál
 • prednášky
 • poznámky
 • skriptá
 • internet