Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 547   projektov
4 nových

Základy afroekológie - Pestovateľské práce

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
3597
Posledná úprava
03.05.2017
Zobrazené
2 534 x
Autor:
valeria32
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Pôda, vznik pôdy, vlastnosti pôdy, zloženie pôdy, ochrana, hydropónia, sústava obrábania pôdy, hnojenie, pestovanie zeleniny, okrasných rastlín

Ukážka:

Pôda

Vznik pôdy
Pôda tvorí relatívne tenký obal zemskej kôry.

Zloženie pôdy
Pôda je heterogénny útvar pozostávajúci z pevnej, tekutej a plynnej časti.
Pevnú časť tvoria minerálne a organickí látky, ktorí rozdeľujeme na neživé látky (humus, cukry, organické kyseliny, enzýmy atď.) a žive organizmy, tzv. edafón (mikro a makro).
Tekutá (kvapalná) časť je tvorená pôdnou vodou viazanou a párovou. Viazaná voda je pre rastliny neprijateľná, lebo je viazaná buď chemicky alebo pôdnymi časťami. Pórovú vodu delíme na kapilárnu, ktorá sa pohybuje v kapilárnych póroch a je najdôležitejšou formou pre rastliny, a na vodu gravitačnú (zrážkovú), ktorá sa voľne pohybuje smerom gravitácie v nekapilárnych póroch, Zdrojom sú atmosférické zrážky a povrchová voda.
Plynná časť je tvorená pôdnym vzduchom s odlišným zložením oproti atmosférickému vzduchu.

Kľúčové slová:

pôda

hydropónia

sústava obrábania pôdy

zelenina

okrasné rastlinyObsah:
 • Pôda
  VLastnosti pôdy
  Fyzikálne vlastností pôd
  Biologické vlastnosti pôd
  Úrodnosť pôdy
  Klasifikácia pôd
  Charakteristika hlavných pôdnych typov
  Ochrana pôdy a zvyšovanie jej úrodnosti
  Záhradnícke zeminy
  VÝživa a hnojenie rastlín
  Mikroelementy - mangán
  Hnojivá
  Systém racionálneho hnojenia
  Hydropónia
  Svetlo
  VZduch
  Mechanické a chemické nečistoty vzduchu
  VOdný režim
  Sústava obrábania pôdy
  Základne obrábanie pôdy
  Spôsob orby
  Podrývanie a prehlbovanie
  Predsejbová príprava pôdy
  Osivo (sadiva) a sejba
  Osevné postupy
  Zaraďovanie jednotlivých skupín plodín do osevného postupu
  Príklady osevných postupov
  Ošetrovanie rastlín počas vegetácie
  Základy pestovania rastlín
  Pestovanie zeleniny
  Okrasné rastliny
  IZbové rastliny
  Pestovanie ovocných drevín