Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 618   projektov
18 nových

Rádiológia

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12562
Posledná úprava
28.07.2020
Zobrazené
1 573 x
Autor:
KUBA
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Nemecký fyzik Wilhelm Conrad Röntgen objavil 8. novembra 1895 vo Wurzburgu žiarenie, ktoré je “neviditeľné, šíri sa priamočiaro, nevychyľuje sa v elektrickom ani magnetickom poli, vyvoláva fluorescenciu a spôsobuje sčernenie fotografickej dosky”. Objavené žiarenie nazval lúče "X". Vzápätí dostalo nové žiarenie pomenovanie po svojom objaviteľovi (röntgenové žiarenie -RTG, v anglickej literatúre sa doteraz používa názov "X" lúče - X ray). V tom istom roku, kedy Röntgen urobil svoj prevratný objav, H.Becquerel zistil, že rovnaký účinok, ako žiarenie "X", má aj žiarenie vychádzajúce zo solí uránia (Jáchymovského smolinca). Priekopníkom rádiológie na Slovensku bol Dr. Vojtech Alexander, rodák z Kežmarku. Narodil sa v roku 1857 a po ukončení stredoškolských štúdií študoval na Lekárskej fakulte Budapeštianskej univerzity, kde bol v roku 1881 promovaný...

Kľúčové slová:

rádiológia

Röntgen

RTG

X ray

röntgenové

žiarenie

röntgenové žiarenie

Becquere

Marie

Curie

Skłodowska

Marie Curie-Skłodowska

fyzika

vlnová dĺžka

USG

ultrasonograf

mamografObsah:
 • 1 Röntgenové žiarenie - historické poznámky a fyzikálna podstata
  1.1 Fyzikálne vlastnosti RTG žiarenia
  1.2 Vznik ionizujúceho žiarenia
  1.2.1 Fyzikálne vlastnosti ionizujúceho žiarenia
  1.2.2 Interakcia ionizujúceho žiarenia a látky
  ...
  3.4 Denzitometria
  3.5 Picture archiving and communicating system ako súčasť nemocničných informačných systémov
  3.5.1 DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine
  3.5.2 HL7 - Health Level Seven
  3.5.3 Zdroje digitálneho obrazu