Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 750   projektov
8 nových

Prednášky z verejenej správy

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41147
Posledná úprava
10.12.2012
Zobrazené
1 020 x
Autor:
FivEThiRTeeN
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Verejná správa
• pojem je veľmi diskutabilný, mam mnoho podôb a používa sa v mnohých väzbách a vzťahoch
• pod ním sa niekedy chápe študijný odbor, predmet vyučovací, často ako súhrn inštitúcii a organizácií ktorými sa správa spoločnosti, veci verejných organizuje a veľmi často sa používa v súvislosti s pracovníkmi a zamestnancami vo verejnej správe

VEREJNÁ SPRÁVA
praktická rovina
teoretická rovina

• medzi týmito rovinami je dôležitý funkčný vzťah, pokiaľ politológovia vykonávajú v praxi nejakú činnosť, musia absolvovať odbor, musia vedieť, čo sú to PV a tak prejdú k praxi, to isté platí i pre VS, kvalita závisí od toho, akú kvalitu má odbor a vedná disciplína odbor VS, tak takú podobu má aj prax
• cieľom odboru a vednej disciplíny je pripraviť odborníkov pre prax, profesionalizovať VS a zároveň rozvíjať vednú disciplínu VS
• tento vzťah kvality platí aj opačne - aké podnety dostávame z praxe, aká kvalitná je praktická rovina VS a ako sa premietajú do vednej disciplíny, takú kvalitu majú aj vedné odbory a disciplína
• pre VS je toto pochopenie veľmi dôležité, iné vedné odbory sú viac rozvinuté, pre VS je tento vzťah zatiaľ veľmi komplikovaný, pretože:
- je nový odbor - patrí medzi najnovšie odbory
- na VS ako vednú disciplínu neexistujú jednotné názory- nejednotnosť názorov
• prax výkonu verejnej správy napr. na SR, tým že prešla transformáciou, tak aj táto praktická rovina spôsobuje určité problémy, ale nie zásadného charakteru
...

Kľúčové slová:

verejná správa

štátna správa

samospráva

verejnoprávne korporácieObsah:
 • Verejná správa ako vedná disciplína
  Medziodborové štúdium verejnej správy
  Systémový prístup k VS ako k vednej disciplíne ako k predmetu vo VS
  Štátna správa
  Samospráva
  Verejnoprávne korporácie
  Kontrola a kontrolný systém vo VS
  Súčasné teórie VS
  Umiernený New Public Managment

Zdroje:
 • Prednášky Mgr. Marcely Adamcovej, PhD.