Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 677   projektov
1 nových

Prednášky z predmetu Politológia

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
9580
Posledná úprava
20.08.2018
Zobrazené
1 014 x
Autor:
kiki08
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
História vývoja ľudskej spoločnosti
Politológia pochádza z latin. POLIS /mestký štát/ na čele stál človek, ktorý sa volal POLITICS - tak vznikla politika. Teória, ktorá sa začala zaoberať politikou sa nazýva politológia. Teória politiky vznikla v roku 1857 v Californii v USA / 19stor./
Socialno-ekonomický vývoj ľudstva
Základom vývoja spoločnosti je poznanie - bolo aj hybnou silou vývoja spoločnosti
1. etapa - TLUPA / empirické poznanie - je to prvý stupeň poznania, táto skupina vznikla na základe skúsenostných poznatkov.
2. etapa - ROD a. Matriarchát - matka na čele spoločnosti - oheň
b. Patriarchát na čele muž, zárodok párového vzťahu - manželstva
3. etapa - KMEŇ spojenie niekoľkých rodov, na čele stojí racionálne mysliaci jedinec- vyšší stupeň poznania racionálne poznanie.

Prvé kmene žili v Mezopotámií /Irán/ a pri Žltej rieke /Čína/, boli to najvyspelejšie kmene. Kmene medzi sebou neustále bojovali.
4. etapa - OBČINA niekoľko občín sa spojilo a vytvorilo Mestký štát
5. MESTKÝ ŠTÁT - POLIS Prvé mestké štáty boli Atény, Sparta, Milety. Bola to
otrokárska spoločnosť, na ich čele stál monarcha-panovník. Podľa toho akú pozíciu monarcha mal, podľa toho volil formu a metódu vládnutia.
Prvé formy vlády v Antike :
1. Despotická forma: pri ktorej despota - monarcha absolútne rozhodoval o všetkých otázkach sám, okrem otázok vojny. Najbohatšie spol. vrstvy mu prispievali na vojnu a nakoniec si korisť medzi sebou rozdelili. V tomto systéme bohatli len tí najbohatší.
2. Tyrania: pri ktorej tyran - monarcha absolútne rozhodoval o všetkých otázkach
sám. Pri nej nevydržali dlhšie ako 2 generácie. Bohatol len tyran.

3. Vojenská diktatúra: pri ktorej skupina najbohatších vojakov - vojenská OLIGARCHIA, alebo najvyšší vojak rozhodoval o všetkých otázkach vojenského života, pričom vojenské zákony platili aj v civilnom živote. Takéto zriadenie bolo v Sparta.
4. Demokracia: Pochádza z gréckeho DEMOS - ľud, KRACIA - vládnuť. Je to forma vlády /v Aténach/ pri ktorej väčšina slobodných občanov rozhodovala o všetkých závažných otázkach, spravovala veci verejné a menšina sa jej musela prispôsobiť.

Kľúčové slová:

volebný systém

ľudská spoločnosť

politika

štátne orgány

kompetencie

prezidentObsah:
 • História vývoja ľudskej spoločnosti
  Socialno-ekonomický vývoj ľudstva
  Prvé názory na politiku
  Funkcie politológie:
  Parlamentná a prezidentská forma vlády.
  Spoločenské organizácie nátlakové skupiny.
  VOlebný systém
  System politických strán
  VOlebný systém
  Sústava najvyšších štátnych orgánov
  Kompetencie prezidenta: