Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Manažment výroby 1 (ZÁKLADY MANAŽMENTU VÝROBY; VÝROBNÉ CIELE A VÝROBNÁ STRATÉGIA; ROZVOJOVÝ, KRÍZOVÝ A RIZIKOVÝ MANAŽMENT VÝROBY

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13503
Posledná úprava
25.01.2021
Zobrazené
1 000 x
Autor:
lajky
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. ZÁKLADY MANAŽMENTU VÝROBY

1.1. Definícia pojmu výroba, význam výroby z hľadiska podnikania v trhovej ekonomike

Výroba je charakterizovaná ako vytváranie materiálnych a s nimi spojených nemateriálnych statkov, ktoré zodpovedajú trhovému dopytu. Produkcia tovaru je spojená s konkrétnym výstupom (output). Tento výstup vzniká tým, že vstupné faktory (input), predovšetkým materiál, sa podrobia transformačnému procesu. Výroba predstavuje základnú hodnototvornú f-ciu podniku a výsledný produkt je súhrnom úžitkových vlatností.

Trhová ekonomika vyžaduje novú, a to podnikateľ. orientáciu manažmentu výroby. Tzn., že tak tvorbu výr. náplne F, ako aj rozvoj výroby treba odvodzovať od požiadaviek trhu a hlavne od jeho perspektív. Východiskom podnikateľ. MV je zabezp. odbyt produkcie. Predpokladá to aktívny komerčný prístup vo výrobe , získavať trhy, zákazn. a postupne utvárať stabilné transfiremné vzťahy. Tým sa garantuje dlhodobá odbytová stratégia, čo je komerčný základ fungovania podnikat. jednotky.

1.2. Pojmy Production Management a Operation Management

Výrobný M -zahŕňa riadenie procesov hmotnej produkcie a riadenie rozvoj. procesov výroby
Operačný M - prevádzkové riadenie (realizácia výrobkov a služieb) - zahrňuje riadenie všetkých procesov a tvorbu výrobnej stratégie.
...

Kľúčové slová:

manažment

výroba

manažment výroby

výrobné ciele

výrobná stratégia

kvalita

manažment kvality

výrobný proces

operatívne riadenie

krízový manažment

dodávateľ

zákazník

predaj

podnikanieObsah:
 • 1. ZÁKLADY MANAŽMENTU VÝROBY
  2. VÝROBNÉ CIELE A VÝROBNÁ STRATÉGIA
  3. ROZVOJOVÝ, KRÍZOVÝ A RIZIKOVÝ MANAŽMENT VÝROBY
  4. ZÁKLADY MANAŽMENTU KVALITY
  5. MANAŽMENT PRÍPRAVY NOVEJ VÝROBY
  6. ZÁKONITOSTI ORG. VÝROBNÉHO PROCESU, JEHO TYPOLÓGIA A ŠTANDARDIZÁCIA
  7. MANAŽMENT HLAVNEJ VÝROBY A OPERATÍVNE RIADENIE
  8. VNÚTROPODNIKOVÝ A ALOKAČNÝ MANAŽMENT VÝROBY
  9. MANAŽMENT OBSLUHY VÝROBY A MANAŽMENT POVÝROBNÝCH ČINNOSTÍ
  10. NOVÉ SMERY ROZVOJA MANAŽMENTU VÝROBY

Zdroje:
 • prednášky
 • poznámky
 • skriptá