Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 539   projektov
10 nových

Manažérstvo podniku

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37184
Posledná úprava
31.03.2011
Zobrazené
776 x
Autor:
123sss123
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Základné ciele
a) Pochopiť podstatu, význam a základné charakteristiky manažmentu podniku.
b) Poznať podstatu, význam a charakter základných funkcií manažmentu podniku.
c) Uvedomiť si vlastnosti, zručnosti, schopnosti úspešného manažmentu 21 storočia.  


Manažment podniku
1. Manažment: - veda, teória a prax
· definícia, podstata, zmysel · úloha teórie manažmentu · vývoj použitia manažmentu · manažment a spoločnosť · prístupy k analýzam manažmentu

2. Proces manažmentu · funkcia manažmentu
3. Manažérske rozhodovanie · podstata, význam rozhodovania · proces, význam rozhodovania · postupy a metódy rozhodovania · skupinové rozhodovanie

4. Plánovanie · podstata, význam, obsah plánovania · prvky a druhy plánovania · proces plánovania · strategické prvky

5. Organizovanie · význam pojmu · poslanie, obsah a funkcia organizovania · klasifikácia organizačných štruktúr riadenia podnikov · progresívne zmeny podnikov · organizačné normy · orgány a riadiaci aparát · podniková kultúra  

Kľúčové slová:

manažérske rozhodovanie

prístupy k štúdiu manažmentu

moderná teória manažmentu

pragmatizmus v manažmente

organizovanie

personálne zabezpečenie

vedenie ľudí

motiváciaObsah:
 • Manažment podniku
  Manažment – veda, teória a prax
  Význam pojmu manažment
  Vývoj manažmentu
  Školy manažmentu
  Klasická teória manažmentu
  Hlavné smery
  Teória medziľudských vzťahov
  Moderná teória manažmentu
  Pragmatizmus v manažmente
  Manažéri, organizácie a ich prostredie
  Prístupy k štúdiu manažmentu
  Viacdimenzionálne prístupy
  Funkcie manažmentu
  Manažérske rozhodovanie
  Informácie o 3. prvkoch rozhodovania
  Rozhodovanie podľa programovanosti
  Rozhodovanie podľa významu a obsahu
  Subjekt rozhodovania
  Proces rozhodovania
  Plánovanie
  Proces strategického plánovania
  Skúmanie externého a interného prostredia
  Metódy strategickej analýzy
  Organizovanie
  Spôsob organizačného členenia
  Deľba rozhodovacej právomoci
  Druhy útvarov a usporiadanie ich vzťahov
  Formalizácia OŠR
  Organizačné normy
  Personálne zabezpečenie
  Schéma obmeny manažmentu
  Vedenie ľudí
  Motivácia
  Komunikácia
  Kontrolovanie