Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
4 nových

Finančný manažment (5. prednáška - odpisy, rozpočty)

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13073
Posledná úprava
14.10.2020
Zobrazené
333 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Odpisy znamenajú vykazovanie časti nákladov na fixné aktíva ako výdavkov vo výkazoch ziskov a strát za roky, kedy sa používali aktíva. S každým rokom sa hodnota fixných aktív v súvahe zmenšuje a čiastka je účtovaná oproti zisku ako výdavok.

Pri odpisovaní fixných aktív možno požiť rôzne spôsoby, ktoré poskytujú rôzne výsledky.
Dvom a bežnými metódami odpisovania sú lineárna metóda (keď sa každý rok odpisuje rovnaká čiastka počas predpokladanej životnosti) a metóda zrýchleného odpisu ( rozdelená na štyri roky, kde sa každý rok odpisuje iná čiastka, pričom v prvom roku sa odpisuje najviac a posledný rok najmenej). Obe metódy odpisovania poskytujú pravdivý a správny obraz.

Postupy odpisovania sú vecou odpisovej politiky organizácie. Cieľom politiky odpisovania je zabezpečiť, aby náklady na fixné aktíva sa rozložili počas ich života zapísali do príslušného počtu výkazov a strát.
Existujú štyri faktory, ktoré by sme mali zvážiť:
- obstarávacie náklady,
- predpokladaná životnosť,
- odhad predpokladanej zostatkovej, alebo hodnoty šrotu na konci života aktív,
- štruktúra očakávaných ziskov v každom roku života aktív.
...

Kľúčové slová:

odpis

odpisy

odpisovanie

rozpočet

plánovanie

tvorba rozpočtu

štruktúra rozpočtu

kapitálový rozpočet

pyramída ukazovateľov

prírastkový rozpočetObsah:
 • Čo sú to odpisy
  Metódy odpisovania
  Tvorba odpisovej politiky
  Obstarávacie náklady
  Predpokladaná životnosť
  Predpokladaná zostatková/šrotová hodnota
  Štruktúra očakávaných ziskov
  Účtovná zásady
  ...
  Rozpočet nákladov odbytu
  Plán výroby
  Rozpočet nákladov výroby
  Kapitálový (investičný) rozpočet
  Celkový rozpočet
  Interpretácia výsledkov
  Výsledky a ukazovatele
  Pyramída ukazovateľov I

Zdroje:
 • prednáška