Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 571   projektov
7 nových

Finančný manažment (3. prednáška - financovanie, finančné výkazy, dlh, hotovosť...)

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13071
Posledná úprava
14.10.2020
Zobrazené
360 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. princíp: Vzťah medzi rizikom a výnosom
Nepodstúpime dodatočné riziko, kým nemôžeme očakávať náhradu za podstúpenie dodatočného rizika vo forme dodatočného výnosu
Investičné alternatívy obsahujú v sebe odlišnú veľkosť rizika a očakávaných výnosov.
Čím rizikovejšia je investícia, tým je aj vyššia očakávaná výnosnosť.

2. princíp: Časová hodnota peňazí
Koruna získaná dnes má väčšiu hodnotu ako tá, ktorú získame v budúcnosti.
Tým, že peniaze, ktoré získame dnes, môžu prinášať úroky, je lepšie získať peniaze čo najskôr.

3. princíp: Hotovosť - a nie zisk - je to, čo sa ráta
Tok peňazí a nie účtovný zisk je meradlom bohatstva.
Peňažné toky a nie zisky prichádzajú do podniku môžu sa znova použiť na investície.

4. princíp: Prírastok toku peňazí
Je to čo mení účty.
Prírastok toku peňazí je rozdiel medzi plánovaným tokom peňazí v prípade, ak projekt bude schválený a v prípade keď projekt nebude schválený.

5. princíp: Kliatba konkurenčných trhov
Prečo je ťažké nájsť projekty, ktoré budú ziskové?
Ak určité odvetvie vytvára značné zisky, vyvolá to vstup nových záujemcov do tohto odvetvia. Dodatočná konkurencia a prípadné kapacity môžu vyvolať zníženie ziskovosti na požadovanú úroveň.
...

Kľúčové slová:

likvidita

zisk

hrubý zisk

prevádzkový zisk

čistý zisk

návratnosť

kapitál

finančný manažment

dlh

základné imanie

imanie

peňažný trh

kapitálový trh

súvaha

nesolventnosťObsah:
 • Ukazovateľ krátkodobej likvidity
  Získavanie prostriedkov
  Hrubý zisk, prevádzkový zisk, čistý zisk
  Návratnosť použitého kapitálu
  Finančný manažment
  Cieľom firmy je...
  Maximalizácia zisku
  Právne formy obchodných spoločností
  ...
  Manažment pohľadávok
  Rozhodnutia úverovej a inkasnej politiky
  Manažment dlžníkov - kľúčové otázky
  Manažment zásob
  Techniky manažmentu zásob
  Problém veľkosti objednávky
  Predpoklady EOQ
  Problém určenia bodu uskutočnenia objednávky
  Určenie bodu uskutočnenia objednávky
  ...

Zdroje:
 • prednáška