Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
3 nových

Finančný manažment (2. prednáška - tok financií, zdroje, zisk, kapitál...)

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13070
Posledná úprava
14.10.2020
Zobrazené
325 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Manažér riadi transformáciu materiálových a ľudských zdrojov na úsekové alebo celopodnikové výstupy a za túto transformáciu nesie zodpovednosť. Finančné prezentovanie operácie pozostáva z rôznych účtovných výkazov. Sú to prehľady a výkazy o peňažných tokoch, výkazy ziskov a strát, súvahy, prípadné iné.
Úlohy, ktorým čelíte ako manažér budú spojené s riadením zdrojov - vstupov výrobného procesu (personál, zariadenia, priestory a peniaze). Preto všetkých manažérov spája záujem o vyhodnotenie vstupov procesu, ktorý transformuje vstupy na výstupy a na samotné výstupy.
Je dôležité určiť správne miesto finančným hodnotám v každej organizácii. Sú financie na prvom mieste, niekde uprostred, alebo ich môžeme ignorovať?
Cieľové riadenie znamená ustanoviť ciele a zámery na poslaní a hodnotách organizácie. Toto môže vychádzať z osobných cieľov zakladateľa.
Finančné hodnoty, ktoré spájame s cieľmi a zámermi majú zmysel len vtedy, keď chápeme účel - poslanie a hodnoty - organizácie. Ale keď raz pochopíme účel, môžeme aplikovať finančné hodnoty na vstupy a výstupy, pretože tieto hodnoty nám pomôžu plánovať a sledovať naše použitie zdrojov.
...

Kľúčové slová:

vstupy

výstupy

tok financií

zdroj

hodnota

manažér

výrobný cyklus

peňažný tok

likvidita

kapitál

peniaze

zisk

manažment

aktíva

pasíva

dlžník

veriteľObsah:
 • Zdroje, hodnoty a účtovníctvo
  Aké hodnoty, čie hodnoty
  Výkonnosť a efektívnosť manažéra
  Vstupy, výstupy a výsledky
  Transformácia a výrobný cyklus
  Bližší pohľad na vstupy
  Bližší pohľad na výstupy
  Peňažné toky a základné činnosti
  ...
  Aktíva a pasíva
  Usporiadanie aktív a pasív zaradené do príslušných skupín podľa času
  Účtovná rovnováha
  Účtovná rovnica
  Práca s prevádzkovým kapitálom
  Termíny spojené s prevádzkovým kapitálom I
  Termíny spojené s prevádzkovým kapitálom II
  Prevádzkový kapitál - súvislosti
  Priebežný ukazovateľ

Zdroje:
 • prednáška