Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 596   projektov
0 nových

Daňový systém v SR. Aktuálne otázky daňovej a colnej politiky.

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40659
Posledná úprava
14.10.2012
Zobrazené
995 x
Autor:
mina.slancikova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Daňový systém v SR. Aktuálne otázky danovej a colnej politiky.
Daňová sústava
• predstavuje súhrn daní vyberaných v urcitom štáte v urcitom case
• z právneho hladiska sú to jednotlivé dane upravené v danových zákonoch

Daňový systém
• sústava daní
• právne, organizacne a technicky konštituovaný systém inštitúcií, ktoré zabezpecujú správu daní, ich vyrúbenie, vymáhanie a kontrolu
• systém nástrojov, metód a pracovných postupov, ktoré tieto inštitúcie uplatnujú vo vztahu k danovým subjektom, prípadne k dalším osobám

Optimálny danový systém
• nie je možné vytvorit všeobecný model platný pre všetky krajiny súcasne
• existujú základné princípy, ktorých aplikácia pri tvorbe danového systému výrazne ovplyvnuje jeho fungovanie – danové zásady
• Smith (1776) – danové kánony:
- spravodlivost, s ohladom na danové platby rôznych ekonomických subjektov
- urcitost – absencia svojvôle a neistoty danových povinností
- pohodlnost platenia s ohladom na nacasovanie a spôsoby platby
... - efektívnost – nízke náklady výberu daní

Kľúčové slová:

dane

daňovníctvo

daňový systémObsah:
 • Daňová sústava
  Daňový systém
  Optimálny danový systém
  Základné zásady danového systému – princípy zdanovania
  Kritériá optimálneho danového systému (podla Stiglitza)
  Daň
  Podla spôsobu urcenia danového základu
  Podla spôsobu uloženia danovej povinnosti
  Podla dopadu na danové subjekty
  Danové náležitosti - základné
  Ostatné danové náležitosti
  Danová sadzba
  Priemerná danová sadzba
  Marginálna danová sadzba
  Danový výnos – danové bremeno
  Danové sadzby
  Pohyblivá progresívna
  Príklady
  Súhrnné danové zataženie spolocnosti
  Danová kvóta
  Výnosová elasticita dane
  Krížová elasticita
  Makroekonomické efekty zdanovania - efekty zo zmeny danovej sadzby
  Alokacný efekt zo zmeny danovej sadzby
  Distribucný efekt
  Lorenzova krivka
  Stabilizacný efekt zo zmeny danovej sadzby
  Optimálna miera zdanenia
  Lafferova krivka
  Taxflácia
  Danový multiplikátor
  Danový akcelerátor
  Nedanové príjmy
  Poplatky
  Štátne poplatky
  Príspevky
  Odvody
  Clo
  Funkcie cla
  Delenie cla
  Základné právne normy
  Harmonizácia európskeho danového systému
  Danová reforma v SR 2002-2006
  Danová sústava SR po danovej reforme 2007