Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 614   projektov
12 nových

Vypracované otázky - Pedagogická psychológia

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
89 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5430
Posledná úprava
02.10.2017
Zobrazené
9 600 x
Autor:
sarinka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Vznik pedagogickej psychológie ako vednej disciplíny
- s uzákonením povinnej školskej dochádzky r. 1869 - Mária Terézie
- prvá učebnica č. 1884 - Mayer - „Pedagogická psychológia“
- r. 1913 - Šustal - „Pedagogická psychológia“
- r. 1936 - Jurovský - „Pedagogická psychológia“
2. Postavenie pedag. psychológie v systéme psychologických vied
• veda o výchove
• patrí do sústavy vied o spoločnosti a človeku
• úzko spojená s praktickou výchovou
• zaoberá sa prípravou dorastu pre budúci život a celoživotným vzdelávaním každého človeka
3. Systém pedagogickej psychológie
- Všeobecné otázky pedagogickej psychológie : týkajúce sa predmetu, vzťahu, metód PP
- Špeciálne otázky pedagogickej psychológie - Psychológia učenia a vyučovania
- Psychológia výchovy
4. Predmet pedagogickej psychológie
Pedagogická psychológia je špeciálna veda o psychologických zákonitostiach výchovno - vzdelávacieho procesu a je hraničnou vedou medzi pedagogikou a psychológiou. Patrí medzi psychologické vedy a pomáha praktickej oblasti.

Užšie ponímanie PP - pedagogická psychológia má skúmať zmeny v psychike žiaka pod vplyvom výchovy a vzdelávania.
Širšie ponímanie PP - je to veda o psychologických zákonitostiach výchovno-vzdelávacieho
procesu, ktoré sa uskutočňuje nielen v školách ale aj v mimoškolských zariadeniach.

Kľúčové slová:

Metódy pedagogickej psychológie

zákony učenia

druhy učenia

vývin názorov

podmienky učenia

osobnosť učiteľa

problémové správanieObsah:
 • 1. Vznik pedagogickej psychológie ako vednej disciplíny
  2. Postavenie pedag. psychológie v systéme psychologických vied
  3. Systém pedagogickej psychológie
  4. Predmet pedagogickej psychológie
  5. Vývin názorov na predmet
  6. Vzťah pedagogickej psychológie k iným psychologickým disciplínam a k pedagogike
  7. Metodologické otázky pedagogickej psychológie
  8. Postup pri vedeckom výskume
  9. Kritéria vedeckého postupu
  10. Charakteristika výskumných metód
  11. Psychológia učenia
  11. Druhy učenia
  11. Zákony učenia
  12. Podmienky učenia
  13. Tvorivosť (kreativita)
  14. Výkonnosť a únava žiaka vo vyučovacom procese
  15. Vplyv organizácie školskej práce na výkonnosť
  16. Vplyv psychických stavov na výkonnosť
  17. Psychologické funkcie skúšania a hodnotenia žiakov
  18. Osobnosť učiteľa
  19. Interakcia medzi učiteľom a žiakom
  20. Psychologické otázky výchovy
  21. Výchovne problémové správanie