Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 303   projektov
13 nových

Poznámky z marketingu

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41242
Posledná úprava
03.02.2013
Zobrazené
485 x
Autor:
pipacs
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
História
- Kotler najvýznamnejší publikant - Pôvod termínu v angličtine, market – trh, trhovisko, koncovnka ing – dej, činnosť - Prvá oblasť na ktorú sa orientoval bola distribúcia - Vznik v USA na konci 19 st. Začiatkom 20 st. - 1902 výučba marketingu na niektorých vysokých školách – univerzitách v USA - 1911 L.Weld prvá kniha o marketingu - 20 roky 20 st. vznik prvých pracovných funkcií /P&G funkcia managera vedúceho produktu/ a oddelení marketingu P&G – najznámejší distribútor /začali ako prvý používať marketing/ - 1937 vznik profesijnej organizácie American Marketing Association – vydávajú časopisy s marketingom – otvára sa nová éra - 1950 marketing sa dostáva do európskych krajín Francúzi – neuznávali marketing, lebo si mysleli, že marketing sa snaží zákazníka oklamať, na niečo naviesť - 1964 sa dostáva marketing na naše územie – v oblasti zahraničného obchodu a vnútorného obchodu - 1966 – 77 začína sa prednášať ako učebný predmet - medziobdobie bol marketing zakázaný - 1989 súčasť výučby na všetkých ekonomických univerzitách

Základné pojmy
Marketing
/orientuje sa na spotrebiteľa a uspokojovanie jeho potrieb a túžob/ je to managersky a spoločenský proces prostredníctvom ktorého uspokojújú jednotlivci alebo skupiny svoje potreby a želania v procese výroby a výmeny produktov a hodnôt.
Marketing je proces riadenia, ktorého výsledkom je poznanie, predvídanie, ovplyvňovanie a v konečnej fáze aj uspokojovanie potreb a želaní zákazníka efektívnym a výhodným spôsobom, ktorý zaisťuje splnenie cieľov organizácie.

Ľudská potreba
/je vrodená/
je to prirodzená vrodená ľudská potreba, stav pociťovaného nedostatku
Ľudské želanie
/nie je vrodené/
sú to potreby vytvorené postupom veku vonkajšou kultúrou a osobnosťou jedinca. Ovplyvňujú ju: * kde žijeme, v akom prostredí
* aká sme osobnosť
* potreba sebarealizácie
* potreba kultúrného vyžitia
...

Kľúčové slová:

marketing

poznámky

marketingová koncepcia

4P

4C

spoločenský marketing

práva spotrebiteľa

nákupné správanie

cieľový marketing

marketingový plánObsah:
 • Marketing
  História
  Základné pojmy
  Ďaľšie pojmy
  Marketingová koncepcia
  Marketing – 3 stupňová kategória
  Marketing v dnešnom trhu
  Marketingová trilógia
  4 P – z hľadiska podniku
  4 C – z hľadiska spotrebiteľa
  Nové techniky a tendencie v marketingu
  Spoločenský marketing
  8 práv spotrebiteľa
  Zákon ochrany spotrebiteľa – hnutie na ochranu spotrebiteľa
  Hnutie na ochranu životného prostredia
  Najčastejšie kritizované oblasti spoločenského marketingu
  Marketingové prostredie
  Mikroprostredie
  Makroprostredie
  Technologické prostredie
  Politické prostredie
  Trhy
  Nákupné správanie na trhu spotrebiteľa
  Model nákupného správania kupujúceho
  Faktory, ktoré nás ovplyvňujú
  Spoločenské faktory
  Osobnostné faktory
  Psychologické faktory
  Rozhodovací proces kupujúceho
  Nákupné správanie na trhu organizácie
  1. Trh výrobnej sféry
  Model nákupného rozhodovania organizácie
  Nákupné situácie v rámci podnikov
  Hlavné vplyvy na nákupné správanie organizácií
  Rozhodovací proces organizácie
  2. Trh sprostredkovateľov
  3. Vládne trhy
  Marketingový výskum
  Marketingový informačný systém
  Získavanie informácií
  Proces marketingového prieskumu
  Zozbierané údaje /informácie/
  Marketing – história
  Cieľový marketing
  Proces cielového marketingu
  3 základné marketingové stratégie
  Marketingová trilógia
  Strategický marketing
  Marketingový plán
  Plány a stratégie