Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 701   projektov
0 nových

Poznámky z knihy Manažmentu

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39909
Posledná úprava
23.02.2013
Zobrazené
1 175 x
Autor:
mana1982
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Vymenujte hlavné úlohy manažmentu. Strana 18
- riadenie práce a organizácie
- riadenie pracovníkov
- riadenie operácií a výroby

2. Vymenujte hlavné smery tradičnej teórie manažmentu. 40
Vedecký manažment
Administratívny manažment
Byrokratický manažment

3. Vymenujte a charakterizujte manažérske roly. 25
Interpersonálne roly – manažér ako reprezentant (oficiálny predstaviteľ orgnaizácie)
- manažér ako vodca (usmerňuje a koordinuje činnosti podriadených pracovníkov)
- rola manažéra ako koordinátora (činností vo vzťahu k externému prostrediu)

Informačné roly – manažér ako pozorovateľ (vyhľadáva, zhromažduje a uschováva informácie)
- manažér ako informátor (pôsobí ako rozširovateľ informácií).
- manažér ako hovorca (sa sústreďuje na výmenu informácií medzi orgnaizáciou a externým prostredím).

Rozhodovacie roly – manažér ako podnikateľ (spočíva hlavne v rozhodovaní o získavaní a využívaní podnikateľských príležitostí).
- manažér ako riešiteľ sporov (rieši problémy, ktoré vznikajú v organizácii)
- manažér ako alokátor zdrojov ( rozhoduje o spôsobe rozdelenia zdrojov)
- manažér ako vyjednávač, rokovateľ (rieši konflikty).
...

Kľúčové slová:

manažment

úlohy manažmentu

smery manažmentuObsah:
 • 1. Vymenujte hlavné úlohy manažmentu. Strana 18
  2. Vymenujte hlavné smery tradičnej teórie manažmentu. 40
  3. Vymenujte a charakterizujte manažérske roly. 25
  4. K akej koncepcii (škole) manažmentu patria Alfréd Chandler a Frederik Taylor Peter Drucker, Abrahám Maslow a Norbert Wiener?
  5. Charakterizujete a popíšte manažérsku funkciu – vedenie. 22
  6. Charakterizujte metódu „Just in time“ 93
  7. Vymenujte charakteristické prvky a znaky rozhodovania. 102
  8. Ako rozdeľujeme expertné metódy a vymenujte niektoré z nich. 112
  9. Vymenujte graficko – analytické metódy rozhodovania. 115
  10. Klasifikácia informačných systémov. 132
  11. Aké rozoznávame druhy plánov podľa objektov riadenia (z vecného hľadiska)167
  12. Vymenujte jednotlivé komponenty (kroky) strategického manažmentu pôdy
  13. Aké dimenzie organizačnej Štruktúry poznáte 68
  14. Vymenujte prednosti a nedostatky organizačnej štruktúry s malým počtom stupňov riadenia 194
  15. Nakreslite a popíšte líniovo-štábnu organizačnú štruktúru 192
  ...
  96. Vymenujte možnosti (spôsoby) získavania zamestnancov
  96. Vymenujte možnosti (spôsoby) získavania zamestnancov
  97. Vymenujte teórie pracovnej motivácie 364
  98. Charakterizujte teóriu pracovnej motivácie L.W.Portera a E.F. Lawlera

Zdroje:
 • Majtán a kol.: Manažment, SPRINT 2009