Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 547   projektov
4 nových

Poznámky na predmet Manažment výroby

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
3778
Posledná úprava
18.05.2017
Zobrazené
1 594 x
Autor:
martina23
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Poslanie a obsah predmetu MV

Výsledok výroby - hlavná náplň podnikania
Obsahom MV nie je výroba ako taká (technológia), ale výroba ako nositeľ podnikateľských výsledkov(riadenie výroby).

MV je syntetizujúci a synergizujúci predmet:
- prognostika
- marketingové štúdie - výroba nie na sklad » čo je pre zákazníka zaujímavé, akým spôsobom vyriešim pohon automobilov, čo teraz na trhu pôjde ... Marketing
- poznatky z VTR (MRP) - ovplyv. je technológiu (počítač je po 4 rokoch zastaralý)
- poznatky z finan.analýzy (EAP- ekon.analýza podniku) - ekonom. situácia obyvateľstva
- personalistika (PM) - zabezpečenie ľudí
- informatika a výpočtová technika (VT) - AIS
- metódy operačnej analýzy (OA) - výsledok z PC je závislý od údajov, ktoré do programu vložím - vstup
- iné
Obsah MV:
- tvorba perspektívnej stratégie výroby - každá zmena výrob. Programu - vždy niekoľko rokov, kým príde do praxe.
- Príprava výrobno-technickej základne - slúži na to, či dokážem vyrábať to čo potrebujem, posúdenie technológie
- Riadenie vnútropodnikových jednotiek hlavnej výroby - každý úsek podniku má svoje riadenie
- Riadenie vnútropodnikových jednotiek obslužných procesov - výroba ako celok, dielne
- Servisné služby - energie, náradie, ľudské zdroje, náväznosť výroby

Kľúčové slová:

manažment

výroba

schéma

operatívny manažment

náplň podniku

výrobný program

výrobná stratégia

pracoviská

typy výroby

materiálový tokObsah:
 • Poslanie a obsah predmetu MV
  Podstata manažmentu výroby
  Podstata MV
  Diverzifikovaný výrobný program
  Organizácia strategického riadenia výroby
  Organizácia výrobného procesu a jej zákonitosti
  Priestorová štruktúra výrobného procesu (PŠVP)
  TYPY STROJOVEJ VÝROBY
  Podstata a význam materiálového toku
  Analýza a zdokonaľovanie materiálového toku (MT)
  Základné formy organizácie výrobného procesu
  Operatívna evidencia o výrobe
  JUST IN TIME (JIT)
  Systém KANBAN
  Systémy MRP
  Systém MRP
  Systém OPT
  Porovnanie systémov MRP, JIT a OPT
  Princípy novej výrobnej filozofie
  Manažment pružnej automatizácie výroby
  Moderné systémy riadenia výroby
  Manažment obsluhy výroby
  Údržbársko - opravárska činnosť
  Nástrojárske hospodárstvo
  Energetické hospodárstvo
  Manipulácia s materiálom
  Organizácia skladového hospodárstva
  Progresívne smery rozvoja manažmentu výroby
  Základné trendy vývoja podnikania a manažmentu
  Vývoj organizačnej štruktúr podnikového manažmentu