Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 784   projektov
8 nových

Makroekonómia - základné pojmy, názvoslovie

«»
Prípona
.docx
Typ
poznámky
Stiahnuté
63 x
Veľkosť
1,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13975
Posledná úprava
04.03.2022
Zobrazené
3 826 x
Autor:
norces
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Ekonómia je skúmanie - ako ľudia a spoločnosť rozhodujú o využití vzácnych zdrojov, ktoré môžu mať alternatívne použitie, na výrobu užitočných tovarov, a o ich distribúcii medzi rôzne osoby a skupiny ľudí, ako i o ich rozdelení na súčasnú a budúcu spotrebu.
Triáda ekonomických problémov
Čo vyrábať? - aké tovary potrebujeme, aké produkčné možnosti máme
Ako vyrábať? - akú technológiu použiť
Pre koho vyrábať? - ako rozdeliť vyprodukované výrobky a služby
EKONÓMIA
podľa predmetu skúmania
Makroekonómia
Skúma ekonomiku ako celok
Na úrovni štátu predstavuje národné hospodárstvo
Na úrovni EÚ európsku ekonomiku
Na úrovni sveta svetovú ekonomiku
Na úrovni rozvojových krajín ekonomiku rozvojových krajín
Mikroekonómia
Skúma ekonomiku z pohľadu subjektu trhu
Podnik, domácnosť, jedinec
...

Kľúčové slová:

makroekonómia

ekonómia

mikroekonómia

trh

tovar

výrobok

služba

trhový subjekt

spotrebiteľ

vstupy

výstupy

dodávateľ

výrobca

podnik

prostredie podniku

makroekonomická politikaObsah:
 • Ekonómia je skúmanie
  Triáda ekonomických problémov
  Makroekonómia
  Mikroekonómia
  Základné typy ekonomík
  Trh
  Trhové subjekty
  Jednoduchý MaE kolobeh
  Výrobné faktory vstupy (inputy) do systému makroekonomiky
  Produkt - Výstup (output) z makroekonomického procesu
  Vzájomné súvislosti trhu
  Makroekonomické prostredie podniku
  MaE kolobeh (domácnosti, podniky, vláda, zahraničie)
  Nástroje makroekonomickej regulácie
  Makroekonomická politika
  Makroekonomické ciele
  „magický“ štvoruholník makroekonomických cieľov

Zdroje:
 • prednášky
 • poznámky
 • skriptá