Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 602   projektov
23 nových

Statická skúška ťahom - výpočet napäťovej a diferenčnej charakteristiky, výpočet a nákres zmluvnej medze sklzu

«»
Prípona
.docx
Typ
meranie
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13436
Posledná úprava
10.12.2020
Zobrazené
1 288 x
Autor:
gordonko
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Princíp skúšky tkvie v statickom zaťažení skúšobnej vzorky predpísaných tvarov a rozmerov až do roztrhnutia. Vzorka je upnutá do čeľustí skúšobného (trhacieho) stroja tak, aby sa os vzorky zhodovala s osou pôsobiacej sily. Vyhodnotením nameraných veličín zo statickej skúšky ťahom vypočítame, stanovíme medzu sklzu, medzu pevnosti, ťažnosť a zúženie.

Tvar a rozmery skúšobných tyčí sa volia podľa rozmerov kovových výrobkov, na ktorých sa určujú mechanické vlastnosti. Prierez vzoriek môže byť kruhový štvorcový, štvorcový, obdĺžnikový, šesťhranný, prstencový alebo iného tvaru. Skúšobné tyče sa navrhujú a vyrábajú tak, aby začiatočná meraná dĺžka tyče L0 spĺňala vzťah L0 = 10d0 , resp. L0 = 5d0. Pre presné stanovenie ťažnosti sa na tyči pred skúškou vyznačí čiarami začiatočná meraná dĺžka L0 a rozdelí na 10 resp. 20 dielikov.

V priebehu skúšky sa zaznamenáva grafická závislosť predĺženia od zaťažujúcej sily. Výsledný graf sa nazýva záznam trhacieho stroja, alebo pracovný diagram trhacieho stroja. Základné typy pracovných diagramov, ktoré sa vyskytujú pri skúšaní ťahom ocelí, liatin a iných konštrukčných materiálov sú na obrázku....

Kľúčové slová:

ťah

skúška ťahom

statika

statický

statická skúška ťahom

napätie

napäťová charakteristika

diferenčná charakteristika

sklz

medz sklzu

prevnosť

medza pevnosti

ťažnosť

zúženie

oceľ

liatinaObsah:
 • Zadanie
  Úvod
  Pracovný diagram statickej skúšky ťahom
  1, Zo zadaných hodnôt vypočítajte napäťové a diferenčné charakteristiky
  Výpočet medze sklzu, pevnosti, ťažnosti a zúženia zo statickej skúšky ťahom
  Záver
  2, Nakreslite a vypočítajte zmluvnú medzu sklz
  Záver

Zdroje:
 • zadanie
 • meranie
 • výpočet