Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 602   projektov
19 nových

Meranie impedancie

«»
Prípona
.doc
Typ
meranie
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
0,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2371
Posledná úprava
04.11.2016
Zobrazené
3 073 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Meranie zdanlivého odporu, teda impedancie slúži v podstate na určenie náhradnej schémy daného prvku elektrickej siete. Meraním zistíme veľkosť ideálneho odporu, ideálnej kapacity a ideálnej indukčnosti, ktorými môžeme skutočnú súčiastku nahradiť. Tieto sú v zapojení, ktoré vyplýva z ich všeobecných vlastnosti. Takýto nahradený model môžeme potom zaviesť do teoretického výpočtu obvodu, v ktorom sa v praxi bude súčiastka nahrádzať. Podľa toho, ktorá zo spomenutých zložiek impedancie prevláda, hovoríme v zjednodušení o činnom odpore, kapacite a indukčnosti ktorými môžeme skutočný prvok nahradiť. Nakoľko meranie činného odporu už bolo spomenuté, obmedzíme sa na meranie kapacity a indukčnosti prípadne celkovej impedancie. Metódy merania kapacít a indukčnosti je možné rozdeliť na absolútne a porovnávacie. Absolútne sa vyznačujú tým, že meranú veličinu môžeme stanoviť zo známych vzťahov k základným veličinám. Do tejto skupiny väčšinou patria najpresnejšie metódy na stanovenie etalónov. Druhú skupinu tvoria porovnávacie metódy, ktoré používajú k určeniu meranej veličiny porovnávanie so známym normálom.

Kľúčové slová:

meranie

impedancia

elektrotechnika

voltampérova metóda

wattmetrická metóda

wienov mostíkObsah:
 • 1 Meranie impedancií 1
  1.1 Meranie impedancie volt ampérovou metódou 2
  1.2 Meranie indukčnosti voltmetrom a ampérmetrom 2
  1.3 Meranie impedancie tromi ampérmetrami 5
  1.4 Meranie impedancie tromi voltmetrami 5
  1.5 Meranie impedancie pomocou wattmetra 6
  1.6 Meranie impedancie siemensovou metódou 8
  1.7 Meranie impedancie wienovím mostíkom 9
  1.8 Meranie impedancie sheringovím mostíkom 9
  1.9 Meranie impedancie maxwel-wienovím mostíkom 10
  1.10 Meranie impedancie andersonovím mostíkom 10
  1.11 Meranie porovnávacou metódou s osciloskopom 11