Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 602   projektov
19 nových

Laboratórne práce z elektrotechniky

«»
Prípona
.doc
Typ
meranie
Stiahnuté
26 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8244
Posledná úprava
08.02.2018
Zobrazené
1 295 x
Autor:
jkjkjk
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Názov úlohy: MERANIE NELINEÁRNYCH ODPOROV

2. Zadanie pre meranie: Zmerajte VA-charakteristiky vybraných nelineárnych odporov (žiarovky a kremíkovej usmerňovacej diódy) pomocou voltampérovej metódy.

Lineárne rezistory majú zanedbateľnú alebo nevýraznú závislosť elektrického odporu od iných fyzikálnych veličín (prúdu, napätia, teploty a pod.) a ich voltampérová charakteristika I = f(U) je lineárna.
Nelineárne rezistory zahrnujú typy s výraznou závislosťou odporu od niektorej fyzikálnej veličiny, napr. od teploty - termistory a pozistory, od napätia - varistory, od intenzity osvetlenia - fotorezistory, od magnetického poľa - magnetorezistory, a pod. Ich voltampérová charakteristika I = f(U) je vo všeobecnosti nelineárna. Odpor nelineárnych rezistorov sa teda mení so zmenou napätia. Preto jedinou vhodnou metódou merania odporov nelineárnych rezistorov je voltampérová metóda s regulovateľným zdrojom jednosmerného napätia a s reostatom.

Kľúčové slová:

elektrotechnika

nelineárne odpory

impedancia

bipolárny tranzistor

asynchrónny motor

logické obvodyObsah:
 • 1. Meranie nelineárnych odporov
  2. Meranie na jednofázovom transformátore
  3. Meranie impedancií
  4. Bipolárny tranzistor
  5. Asynchrónny motor
  6. Logické obvody