Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 210   projektov
21 nových

Výchova k manželstvu a rodičovstvu v rodine

«»
Prípona
.doc
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
45 x
Veľkosť
1,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
29041
Posledná úprava
04.01.2010
Zobrazené
6 144 x
Autor:
jarajto
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
ÚVOD


Jedna z najdôležitejších úloh našej spoločnosti je venovať mimoriadnu pozornosť výchove našej mládeže. Aby sa dieťa mohlo v dospelosti začleniť do spoločnosti ako jej platný člen, prechádza v detstve štádiami náročnej prípravy a výchovy. Pripravuje sa a vychováva najmä na dve dôležité úlohy. Prvou je príprava na prácu, ktorá mu bude prostriedkom obživy a spoločenského pokroku a na rodičovstvo, pre naplnenie ľudskej sebarealizácie, pre zachovanie rodu a spoločenskej reprodukcie.

Kľúčové slová:

výchova

manželstvo

rodičovstvo

sexualita

rodina

rodič

výchova k manželstvu a rodičovstvu

výber zivotného partneraZdroje:
 • Banhegyi, F. 1967. Sociológia súčasnej rodiny. Bratislava: SPN
 • Bujnová, E. 2002. Príprava na rodinný život. In Zborník príspevkov z vedeckej konferencie Dni doktorandov. Nitra: PF UKF, s. 6 – 21. ISBN 80-8050-541-1
 • Gáborová, Ľ. 1997. Sociálna psychológia pre učiteľov. Vysokoškolské učebné texty. Prešov ISBN 80-88885-15-9
 • Gogová, A. – Kročková, Š. – Kurincová, V. 1995. Sociológia výchovy. Nitra: VŠPg.
 • ISBN 80-8050-005-3
 • Gordon, T. 1995. Úspešná rodičovská výchova. MIND CONTROL EDITION. ISBN 963-04-51387
 • Grác, J. 1990. Exemplifikácia. Bratislava: SPN. ISBN 80-215-0097-2
 • Chlumský, J. 1998. Tajemství šťastného manželství. Olomouc: MCM
 • Chorvát, F.- Orlík, J. 1988. Za rodinné štastie. Martin. Osveta
 • Kačani, V. a kol., 1999. Základy učiteľskej psychológie. Bratislava. MEDIA TRADE. ISBN 80-08-02830-0
 • Koncepcia VMR v základných a stredných školách. Bratislava: MŠ SR, 1998
 • Kožnár, J. 1990. Dospievanie. MC: Banská Bystrica
 • Krížová, O. – Podmanický, I. 1997. Vážim si ťa láska, metodický list. Bratislava: MC
 • Pavlík, O. 1963. Mravná výchova I. Bratislava: SPN
 • Podmanický, I. – Glasa, J. 1999. Výchova k manželstvu a rodičovstvu (Vybrané kapitoly). Bratislava: MC. ISBN 80-8052-070-4
 • Poliaková, E. – Redechová, V. Výchova k manželstvu a rodičovstvu na prvom stupni ZŠ. Bratislava: ŠPU, [s. a.]. ISBN 80-85756-42-0
 • Poliaková, E. 1996a. Sexuálna výchova v škole. In Poliaková, E. (Ed): Výchova k rodičovstvu, manželstvu a etike intímnych vzťahov. Nitra: Slovdidac, s. 145-146. ISBN 80-967339-8-2
 • Poliaková, E. 1996b. Pozícia učiteľa v sexuálnej výchove. In Poliaková, E. (Ed): Výchova k rodičovstvu, manželstvu a etike intímnych vzťahov. Nitra: Slovdidac, s. 147. ISBN 80-967339-8-2
 • Poliaková, E. 1996c. Predpoklady pre sexuálnu výchovu v škole. In Poliaková, E. (Ed): Výchova k rodičovstvu, manželstvu a etike intímnych vzťahov. Nitra: Slovdidac, s. 148. ISBN 80-967339-8-2
 • Poliaková, E. 1996d. Poznámky k procesu sexuálnej výchovy. In Poliaková, E. (Ed): Výchova k rodičovstvu, manželstvu a etike intímnych vzťahov. Nitra: Slovdidac, s. 149-150. ISBN 80-967339-8-2
 • Poliaková, E. 2002. Výchova k manželstvu, rodičovstvu a intímnym vzťahom. Bratislava: UK. ISBN 80-223-1789-6
 • Prevendárova, J. – Kubíčková, A. 1996. Základy rodinnej a sexuálnej výchovy. Bratislava: SPN. ISBN 80-0801212-9
 • Prevendárova, J. 1994. Výchova k manželstvu a rodičovstvu. Bratislava: UK. ISBN 80-223-0779-3
 • Prevendárová, J. 2000. Výchova k manželstvu a rodičovstvu. Bratislava: SPN. ISBN 80-08-02933-1
 • Půcha, J. et. al. 1995. Pedagogický slovník. Praha: Portál. ISBN 80-7178-029-4
 • Redechová, V. 1998a. Sexuálna výchova na I. stupni ZŠ. In. Učiteľské noviny, č. 34, s.10
 • Redechová, V. 1998b. Sexuálna výchova na I. stupni ZŠ. In. Učiteľské noviny, č. 3, s.10
 • Rozinajová, H. 1981. Výchova pre život v rodine. Martin: Osveta
 • Rozinajová, H. 1998. Pedagogika pre rodičov. Martin
 • Rozinajová, H. 1988a. Pedagogika pre rodičov. Martin: Osveta
 • Rozinajová, H. 1988b. Pedagogika rodinného života. Bratislava: SPN
 • Rozinajová, H. 1989. O láske, sexe, manželstve, rodičovstve. ILLUSTRATION. ISBN 80-217-0113-7
 • Seidler, P. – Kurincová, V. [s.a.]. Inakosti v edukačnom prostredí. Nitra: PF UKF. ISBN 80-08050-839-9
 • Svobodová, A. – Vodrážka, R. 1980. Výchova k rodičovstvu na základnej škole. Bratislava: SPN
 • Šulová, L. 1995. Jak učit výchovu k manželství a rodičovství. Grada, AVICNUM
 • Ziemska, M. 1980. Rodina a osobnosť. Bratislava: Smena