Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 209   projektov
20 nových

Edukatívna práca so seniormi v sociálnych zariadeniach

«»
Prípona
.pdf
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40557
Posledná úprava
19.08.2012
Zobrazené
1 547 x
Autor:
peter.gnida
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cieľom diplomovej práce a zároveň aj snahou autora bolo poukázať na problematiku edukatívnej práce so seniormi v sociálnych zariadeniach pre seniorov, potrebu vzdelávania týchto seniorov pre ich kvalitnejšie prežívanie života po vstupe do sociálneho zariadenia pre seniorov. Úlohou bolo zistiť, ako vplývajú edukatívne aktivity na kvalitu života klientov v sociálnych zariadeniach. Pre toto zisťovanie sme si vybrali dve sociálne zariadenia pre seniorov v Banskej Bystrici, a to zariadenie pre seniorov SENIUM a PREMENA. Edukatívne aktivity boli realizované prostredníctvom odborných spolupracovníkov spoločnosti Pharmanex a Zepter. Výstupné informácie pre potreby diplomovej práce boli získavané prostredníctvom dotazníkov - Škály životnej zmysluplnosti, Škály habituálnej subjektívnej pohody, rozhovormi s pracovníkmi sociálnych zariadení, rozhovormi s klientmi sociálnych zariadení a praktickými skúsenosťami autora. Z analýzy výsledných zistení a diskusie vyplynulo, že edukatívne programy prispievajú k lepšiemu prežívaniu a kvalite života seniorov v zariadeniach pre seniorov. V tejto časti sme aj zároveň rozdiskutovali návrhy, možnosti, riešenia a odporúčania ako vzdelávať seniorov v inštitucionálnych zariadeniach pre seniorov, aby plnohodnotne prežili obdobie sénia a našli svoj zmysel života aj v tomto veku. V závere práce ponechávame priestor na zamýšľanie sa nad základnou otázkou – „Má vôbec zmysel vzdelávať ľudí v poslednej etape ich života?“

Kľúčové slová:

starnutie

senior

edukácia

edukatívne programy

sénium

geragogika

andragogika

vzdelávanie

sociálne zariadenie pre seniorov

inštitucionálne zariadenieObsah:
 • Úvod1 1
  1 Teoretické východiská a vymedzenie základných pojmov 14
  1.1 Vývoj spoločnosti z aspektu demografického 15
  1.2 Starnutie ako celospoločenský problém 16
  1.3 Staroba ako súčasť života 18
  1.4 Osobnosť seniora v spoločnosti 22
  2 Sociálne zariadenia pre seniorov v systéme SR 27
  2.1 Inštitucionálne zariadenia pre seniorov v SR 29
  2.2 Edukácia seniorov v sociálnych zariadeniach 32
  3 Projekt výskumu 42
  3.1 Predmet výskumu 42
  3.2 Cieľ výskumu 42
  3.3 Výskumná hypotéza 43
  3.4 Výskumné metódy a metodika výskumu 43
  3.5 Definovanie premenných 44
  3.6 Charakteristika výskumnej vzorky 45
  4 Analýza výsledkov zistení a diskusia 47
  Záver 56
  Zoznam bibliografických odkazov 58
  Zoznam príloh 61