Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 674   projektov
1 nových

Sclerosis multiplex

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
29 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10769
Posledná úprava
14.06.2019
Zobrazené
3 927 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Skleróza multiplex je ochorenie nesmierne závažné, ktoré postihuje chorých v najrôznejšom veku, teda i mladých, často mladších ako 20 rokov, ale vždy v najproduktívnejšom veku, na vrchole alebo pred vrcholom fyzických a duševných síl. Mnoho laikov si mýli sklerózu multiplex (roztrasenú mozgovo-miechovú sklerózu) s artériosklerózou.

Artérioskleróza je cievne ochorenie postihujúce cievnu stenu, vedie k nedokrvovaniu niektorých štruktúr - mozgu, srdca, končatín a podobne, trpia na ňu prevažne staršie osoby. Toto vážne ochorenie je však diametrálne odlišné od sclerosis multiplex. Sclerosis multiplex je ochorenie nervového systému, pri ktorom dochádza k tzv. demyelinizácii (odbúravaniu myelínových pošiev) dlhých nervových vlákien vedúcich vzruch z mozgu až do oblasti miechy a smerom na perifériu. Myelín je hmota obsahujúca množstvo mastných kyselín a vytvára ochranný obal vlákna, zabezpečujúci jeho normálnu činnosť, čiže normálne vedenie vzruchu.

Kľúčové slová:

sclerosis multiplex

ošetrovateľská starostlivosť

holizmus

artérioskleróza

centrálny neurón

miecha

diagnostika

liečba

strabizmusObsah:
 • I Teoretická časť
  1 Sclerosis multiplex
  1.1 Príznaky ochorenia, priebeh a klinický obraz
  1.2 Vyšetrovacie metódy
  1.3 Patofyziológia a liečba ochorenia
  1.4 Súčastné možnosti liečby SM
  2 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s diagnózou sclerosis multiplex
  2.1 Prežívanie pacienta v rôznych štádiách ochorenia
  2. 2 Holistický prístup pri ošetrovaní pacienta s diagnózou sclerosis multiplex
  3 Aplikácia Oremovej modelu sebaopatery v modifikovanej Kurtzkeho stupnici invalidizácie
  II Praktická časť
  4 Prieskumná časť
  4.1 Ciele a hypotézy prieskumu
  4.2 Úlohy prieskumu
  4.3 Metódy a organizácia prieskumu, charakteristika súboru
  4.4 Kvantitatívna analýza výsledkov prieskumu
  4.5 Kvalitatívna analýza
  4.6 Diskusia
  Záver

Zdroje:
 • TIRPÁKOVÁ, Z. Sclerosis multiplex- pohľad sestry. In: sestra, december 2004, č. 12, s. 22
 • TRACHTOVÁ, E. a kol. 1999. Potřeby nemocného v ošetrovatelském procesu. 1. vyd. Brno: DVPZ, 1999. 185 s. ISBN 80-7013-285-X
 • VALENTOVÁ, I., KUNOVÁ, A. skleróza multiplex a tehotenstvo. In: Sestra, január 2005, č.1,s.38
 • WALSCH, D. 2002. O holistickom živote. Bratislava: Evos, 2002. 103 s. ISBN 80-88881-14-5
 • MATĚJČEK, Z. et al.: Psychologie nemocných a zdravotně postižených dětí. Jinočany,2001
 • KLIMO, F. a kol. 1991.Všeobecné lekárstvo 4. Martin: Osveta, 1991
 • RICHTER GEDEON RT., 2005. Včasná liečba. In Lekárnické listy 4. 2005
 • KADLEC, O. 1999. ENCYKLOPÉDIA MEDICÍNY. ASKLEPIOS, 199
 • KUBEROVÁ, H. 2003. Vybrané kapitoly z ošetrovateľstva. Ružomberok: ESPF, 2003.s. 76
 • FARKAŠOVÁ, D. et al.: Ošetrovateľstvo - teória. Martin: Osveta, 2001. 135s.
 • KOZIEROVÁ, B., ERBOVÁ, G., OLIVIEROVÁ, R. 1995. Ošetrovateľstvo 1,2. 1.slov.vyd. Martin: Osveta, 1995.
 • SLEZÁKOVÁ, Z.: Neurologické ošetrovateľstvo. Martin: Osveta, 2006.
 • MUSILOVÁ, M. et al.: Vybrané kapitoly z ošetrovateľstva. Martin: Osveta, 1993. 226s.